• Aktualności

  Profesor Teresa Sierpińska powołana ponownie na konsultanta krajowego w dziedzinie protetyki stomatologicznej

  05.05.2021 09:26
  Autor: Administrator UMB

  Minister Zdrowia z dniem 1 maja 2021 r. powołuje Panią Profesor Teresę Sierpińską do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie protetyki na okres 5 lat. Pani Profesor pełni tę funkcję od 2016 roku.

  prof. dr hab. Teresa Sierpińska – jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W 2019 roku uzyskała tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Od 2018 jest kierownikiem Zakładu Protetyki Stomatologicznej UMB. Posiada specjalizacje ze stomatologii ogólnej oraz protetyki stomatologicznej, a także certyfikat umiejętności z implantoprotetyki. Od 2006 roku posiada międzynarodowy certyfikat BioResearch, który umożliwia prowadzenie badań diagnostycznych przy użyciu urządzeń komputerowych T-Scan, EMG, JVA, Jaw-tracker. Odbyła liczne szkolenia w kraju  i za granicą (USA, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Włochy). Jest autorką 159 publikacji oraz autorką rozdziału: The management of advanced tooth wear using T-Scan/BioEMG synchronization module w: RB Kerstein: Handbook of research on Computerized occlusal analysis technology applications in dental medicine, IGI Global  USA, 2020 oraz  współautorką monografii: Uzupełnienia tymczasowe stosowane w protetyce stomatologicznej, Elamed, Katowice 2016. Jest członkiem kolegium redakcyjnego czasopism CRANIO, Czasopisma Stomatologicznego oraz Protetyki Stomatologicznej. Posiada 30-letnie doświadczenie dydaktyczne. Na potrzeby dydaktyki pozyskała fundusze z NCBiR na dwa projekty: Program rozwoju kompetencji studentów technik dentystycznych i kierunku lekarsko-dentystycznego UMB, co dało możliwość kształcenia w dziedzinie zaawansowanych technologii komputerowych (CAD/CAM) oraz  Zintegrowany Program Cyfryzacji Kształcenia na Kierunkach Stomatologicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, który aktualnie jest realizowany w Uczelni. 

  W 2016 roku została powołana prze Ministra Zdrowia do pełnienia funkcji konsultanta krajowego w dziedzinie protetyki stomatologicznej na okres pięciu lat. Od 2016 roku pełni funkcję Prodziekana ds. Jakości Kształcenia, Programów Studiów i Oddziału Stomatologii na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego  (PTS), od 2013 pełniąc funkcję prezesa Sekcji Protetyki PTS,  od 2019 pełni funkcję członka Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Protetycznego (EPA).

  Powrót