• Aktualności

  Specyficzne i niespecyficzne miary psychometryczne wśród pacjentów chorych na łuszczycę

  23.11.2021 15:46
  Autor: Administrator UMB

  Praca dotyczyła ocena wpływu łuszczycy na jakość życia, poczucie stygmatyzacji i samoocenę osób chorych, ocena poziomu satysfakcji z życia i samooceny osób chorych na łuszczycę oraz wpływ na powyższe zjawiska czynników demograficznych.

  Badaną grupę stanowiło 111 osób dotkniętych łuszczycą zwykłą. W badaniu ankietowym wykorzystano krótki kwestionariusz ankiety własnego autorstwa oraz standaryzowane skale, w tym 3 psychometryczne badające wpływ łuszczycy: Dermatology Life Quality Index (DLQI), 6-item Stigmatization Scale, 33-stopniowy kwestionariusz Feelings of Stigmatization Questionnaire oraz 2 skale psychometryczne ogólne: Satisfaction With Life Scale (SWLS), Skala Samooceny Rosenberga (SES).

  Współcześnie jednym z obszarów zainteresowania nauki jest szeroko pojmowana jakość życia. Na zjawisko to wpływa szereg czynników związanych z doświadczaną chorobą ale również pozachorobowych takich jak samoocena, odczuwana satysfakcja z życia, czy umiejętność indywidualnego radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Poznanie mechanizmów warunkujących indywidualne poczucie jakości życia w różnych obszarach, pozwoli na modyfikację działań skierowanych do osób chorych na łuszczycę w celu polepszenia ich jakości życia i stymulację lub kompensację obszarów obniżonego funkcjonowania. Tym bardziej, ze choroby skóry z racji ich widoczności wpływają znacząco nie tyko na samopoczucie osoby chorej ale również na stosunek do niej osób z otoczenia.

  W obecnym badaniu wśród respondentów dominowały niskie wartości DLQI, nieco ponadprzeciętna samoocena oraz odczuwanie nieco niższej niż przeciętnie satysfakcji z życia. Miary jakości życia specyficznie związane z łuszczycą były dość wyraźnie skorelowane z ogólnymi miarami psychometrycznymi. Siła korelacji z miarami DLQI i stygmatyzacji była podobna dla miary SWLS i SES, wzrost dyskomfortu spowodowanego łuszczycą wpływał negatywnie na ogólne samopoczucie, ocenione za pomocą SWLS czy SES.

  W przyszłości chcemy zmienić nieco profil badawczy wprowadzając do obserwacji nowe obszary chorób dermatologicznych oraz nowe narzędzia standaryzowane z zakresu pomiaru jakości życia w sposób specyficzny dla chorób skóry i o ogólne skale psychometryczne, co mamy nadzieję pozwoli nam eksplorować te zjawiska nie tylko w grupie osób chorych na łuszczycę ale też obarczonych innymi dermatozami.

  Tabela. Rozkład miar psychometrycznych specyficznych i niespecyficznych dla chorób skóry wśród pacjentów leczonych na łuszczycę

  Kwestionariusz/miara

  średnia

  Odch. Stand.

  Min

  Max

  Miary specyficzne dla chorób skóry

  DLQI

  miara nasilenie dolegliwości skórnych

  10.8 (9.4; 12.2)

  7.3

  0

  28

  Stygmatyzacja
  (33-item)

  miara sumaryczna

  81.6 (77.0; 86.2)

  24.3

  33

  132

  odczuwanie odrzucenia

  22.9 (21.4; 24.3)

  7.6

  7

  40

  odczuwanie bycia gorszym

  13.3 (12.1; 14.5)

  6.5

  2

  26

  wrażliwość na opinię innych

  12.1 (11.1; 13.2)

  5.5

  1

  28

  wina i wstyd

  14.0 (13.2; 14.8)

  4.1

  6

  23

  pozytywne nastawienia

  8.8 (8.1; 9.6)

  3.8

  1

  17

  tajemniczość

  10.5 (9.7; 11.3)

  4.4

  3

  20

  Stygmatyzacja (6-item)

  miara stygmatyzacji

  7.5 (6.6; 8.3)

  4.7

  0

  18

  Ogólne miary jakości życia

  SWLS

  miara satysfakcji z życia

  18.5 (17.3; 19.7)

  6.5

  6

  35

  SES

  miara samooceny

  26.8 (26.1; 27.5)

  3.6

  16

  36

   

  Tabela. Korelacje pomiędzy skalami specyficznymi dla chorób skóry a skalami SWLS, SES

  Miary jakości życia związane z łuszczycą

  Inne miary psychometryczne

  SWLS

  SES

  DLQI

  -0.49 (0.0000***)

  -0.39 (0.0000***)

  Miara sumaryczna  (33-item scale)

  -0.56 (0.0000***)

  -0.61 (0.0000***)

  Odczuwanie  odrzucenia

  -0.46 (0.0000***)

  -0.54 (0.0000***)

  Odczuwanie  bycia gorszym

  -0.41 (0.0000***)

  -0.51 (0.0000***)

  Wrażliwość na  opinię innych

  -0.49 (0.0000***)

  -0.47 (0.0000***)

  Wina  i wstyd

  -0.29 (0.0021**)

  -0.28 (0.0030**)

  Pozytywne  nastawienia

  -0.50 (0.0000***)

  -0.48 (0.0000***)

  Tajemniczość

  -0.36 (0.0001***)

  -0.44 (0.0000***)

  Miara stygmatyzacji  (6-item scale)

  -0.44 (0.0000***)

  -0.45 (0.0000***)

   

  Tabela. Wyniki skal psychometrycznych (SWLS, SES) a czynniki niezależne

  Model dla SWLS

  R2 = 34.8% F = 28.8 p = 0.0000***

  B (95% c.i.)

  p

  b

  Miara sumaryczna (33-item)

  -0.158 (-0.199; -0.116)

  0.0000***

  -0.59

  Wykształcenie (wyższe vs inne)

  1.253 (0.215; 2.292)

  0.0185*

  0.19

  Model dla SES

  R2 = 40.5% F = 36.8 p = 0.0000***

  Miara sumaryczna (33-item)

  -0.138 (-0.185; -0.091)

  0.0000***

  -0.93

  Wrażliwość na opinię innych (33-item)

  0.232 (0.026; 0.438)

  0.0274*

  0.36

   

  Link do publikacji Skin-Disease Specific and Generic Psychometric Measures in Patients with Psoriasis

  Powrót