• Aktualności

  Ocena parametrów naczyniówki, ze szczególnym uwzględnieniem indeksu naczyniówkowego, u pacjentów z cukrzycą - nowe publikacje UMB

  03.12.2021 21:06
  Autor: Administrator UMB
  Zespół badaczy z Kliniki Okulistyki UMB opublikował w czerwcu i lipcu 2021 roku dwa artykuły dotyczące oceny parametrów naczyniówki, ze szczególnym uwzględnieniem indeksu naczyniówkowego, u pacjentów z cukrzycą.
  Praca nr 1 pt.: “Quantitative Assessment Of Choroidal Parameters In Patients With Various Types Of Diabetic Macular Oedema: A Single-Centre Cross-Sectional Analysis” ukazała się na łamach czasopisma Biology (PMID: 34439957) a praca nr 2 pt.:“Foveal Avascular Zone Does Not Correspond to Choroidal Characteristics in Patients with Diabetic Retinopathy: A Single-Center Cross-Sectional Analysis” w czasopiśmie Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy (PMID: 34234487).

  Jednym z powikłań cukrzycy jest cukrzycowa choroba oczu obejmująca m.in. retinopatię cukrzycową (DR), cukrzycowy obrzęk plamki (DME), jaskrę i zaćmę. Siatkówka jest zaopatrywana w krew z dwóch niezależnych źródeł: krążenia siatkówkowego i naczyniówkowego. Choroidopatia, czyli zaburzenie naczyniówki, jest jedną ze składowych patogenezy DME. Lepsze poznanie patomechanizmów tych zaburzeń może w przyszłości pomóc w rozwoju nowych, bardziej skutecznych metod terapii.

  Za pomocą optycznej koherentnej tomografii (OCT) oceniono naczyniówkę. Oprócz pomiarów grubości i objętości, do oceny posłużono się bardziej szczegółowym, nowoczesnym parametrem -  naczyniowym indeksem naczyniówkowym (choroidal vascularity index, CVI), który jest mniej zależny od innych zmiennych. Indeks ten dostarcza informacji o komponencie naczyniowej naczyniówki. Jest to relatywnie nowy wskaźnik, który znalazł zastosowanie w ocenie zaburzeń naczyniówki w różnych chorobach związanych z zaburzeniami mikrokrążenia.

  Cukrzycowy obrzęk plamki (DME) jest skutkiem różnych, złożonych i nie do końca poznanych mechanizmów. Celem pracy nr 1 było zdefiniowanie roli choroidopatii w patogenezie DME. Celem pracy nr 2 była ocena zależności stopnia uszkodzenia dwóch źródeł unaczynienia siatkówki.

  Stwierdzono, iż choroidopatia cukrzycowa i związane z nią zaburzenie zewnętrznej bariery krew-siatkówka prowadzą do rozwoju DME. Ich znaczenie może być jednak mniejsze w patogenezie poszczególnych jej typów. Wykazano, iż u pacjentów z retinopatią cukrzycową, uszkodzenie siatkówkowego krążenia okołodołkowego nie wiąże się ze stopniem uszkodzenia krążenia naczyniówkowego. Do uszkodzeń tych dochodzi niezależnie i nie równoczasowo. Brak zależności może być konsekwencją wielokierunkowego wpływu cukrzycy na oba łożyska naczyniowe.

  Aktualnie zespół pracuje nad oceną wpływu choroidopatii na zewnętrzne warstwy siatkówki u pacjentów z cukrzycą.

  Rycina A
  Rycina przedstawia przezdołkowe skany OCT ilustrujące sposób pomiaru grubości siatkówki i naczyniówki u pacjenta bez cukrzycy (A).
  Rycina B
  Rycina przedstawia przezdołkowe skany OCT ilustrujące sposób pomiaru grubości siatkówki i naczyniówki u pacjenta z cystowatym obrzękiem plamki (B)
  Ryciny przedstawiają przezdołkowe skany OCT ilustrujące sposób pomiaru grubości siatkówki i naczyniówki u pacjenta bez cukrzycy (A) i u pacjenta z cystowatym obrzękiem plamki (B).
  Powrót