• Aktualności

  UMB podpisał umowę o współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku

  08.12.2021 14:18
  Autor: Administrator UMB

  Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i Prorektor do spraw kształcenia zawodowego UMB podpisują porozumienie o współpracy. Porozumienie dotyczy głównie: wymiany doświadczeń oraz wiedzy w zakresie technik badawczych i nowych metod analitycznych, organizowania szkoleń, w tym z zakresu zdrowia publicznego, podnoszenia kompetencji, realizacji praktyk studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Ponadto współpraca dotyczyć będzie m.in.  odbycia zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach staży kierunkowych w realizacji specjalizacji dla diagnostów laboratoryjnych w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.  

  Mając na względzie zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania, dostrzegając potrzebę efektywnego funkcjonowania  i poszukiwania  rozwiązań uwzględniających  aktualne zagrożenia epidemiologiczne, strony  wyrażają wolę zacieśnienia współpracy i wymiany informacji na poziomie regionalnym.

  Porozumienie określa obszary i zasady wzajemnej współpracy, które mają sprzyjać efektywnemu współdziałaniu w wykorzystaniu posiadanego potencjału naukowego i badawczego oraz infrastruktury technicznej i personelu UMB i Sanepidu przy wykonywaniu zadań ukierunkowanych na działalność zapobiegawczą i przeciwepidemiczną w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska. Umowa zawiera również zobowiązanie do współpracy w zakresie wolontariatu pracowników UMB i Sanepidu.

  Obie instytucje będą wzajemnie przekazywać sobie informacje na temat najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych w zakresie metod analitycznych wykorzystywanych w laboratorium medycznym, a także wypracowywać wnioski
  i aktualizacje ewentualnych zmian metodyk i procedur realizowanych w formie zajęć praktycznych studentów i doktorantów Uniwersytetu. Pracownicy i studenci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku korzystać będą z laboratoriów Wojewódzkiej Stacji. Uniwersytet udostępni natomiast swoje zaplecze laboratoryjne i edukacyjne pracownikom Wojewódzkiej Stacji w zakresie podnoszenia kompetencji zawodowych.

  Ze strony Uczelni umowę podpisał Prorektor ds. Klinicznych i Szkolenia Zawodowego  prof. dr hab. Janusz Dzięcioł.  Sanepid reprezentowała mgr Ewa Jakubowicz p.o. Podlaskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku.

  Powrót