• Aktualności

  Uroczyste Posiedzenie Senatu odbyło się w Aula Magna UMB

  21.06.2022 16:21
  Autor: Administrator UMB

  Po 2 latach przerwy spowodowanej pandemią w Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, 21 czerwca 2022 odbyło się uroczyste Posiedzenie Senatu Uczelni. Najważniejszą częścią wydarzenia było wręczenie dyplomów doktorom i doktorom habilitowanym. Odbyło się także przyrzeczenie doktorów oraz nominacje buławą przez JM Rektora.

  W uroczystości uczestniczyło ponad 150 naukowców z 3 wydziałów, którzy zdobyli tytuły doktorów i doktorów habilitowanych w ciągu ostatnich 2 lat. Zwracając się do nominowanych, Rektor UMB, prof. dr hab. Adam Krętowski powiedział m.in.: „Pragnę podkreślić, że jesteśmy dumni z Państwa osiągnięć naukowych, to także dzięki Waszej pracy jesteśmy jedną z najlepszych uczelni w Polsce.” Rektor przybliżył zgromadzonym osiągnięcia naukowe, pozyskane granty i wyniki rankingów, także światowych, w których UMB zajmuje coraz bardziej widoczną pozycję.

  „Właściwe wykorzystanie potencjału naukowego i stworzenie możliwości dalszego rozwoju to zadania, którym należy sprostać w pierwszej kolejności.  Na naszej Uczelni wykorzystujemy różnorodne programy, granty, stypendia, staże naukowe, wizyty studyjne i inne formy wspomagające rozwój nauki starając się stworzyć warunki sprzyjające podnoszeniu kwalifikacji zawodowych” – stwierdził Magnificencja.

  Aktualnie Uniwersytet zatrudnia 301 samodzielnych pracowników nauki, z czego 135 z tytułem profesora i 166 ze stopniem doktora habilitowanego.

  JM. Rektor poinformował, że w latach 2020-2022 na UMB 159 osób uzyskało stopień doktora nauk, 35 osób stopień doktora habilitowanego - czyli prawo do samodzielnego nauczania i prowadzenia badań naukowych. Ponadto 19 nauczycieli akademickich naszej Uczelni otrzymało tytuł profesora.

  W uroczystości oprócz Senatorów wzięli także udział Dziekani 3 Wydziałów UMB, którzy wręczali dyplomy doktorom i doktorom habilitowanym. W imieniu promowanych głos zabrała dr hab. Jolanta Sawicka- Powierza. Dziękowała władzom Uczelni, promotorom i pracownikom administracji za dobra współpracę, opiekę i życzliwą atmosferę. W wyrazie uznania przytoczyła również słowa A. Einsteina: „Wielkim kunsztem wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że twórcze wyrażanie siebie i nabywanie wiedzy staje się źródłem radości”.  

  Na koniec swego przemówienia JM Rektor UMB powiedział: „Drodzy  Promowani,

  Uniwersytet to przede wszystkim akademicka wspólnota, to przestrzeń w której wiedza
  i doświadczenie spotyka się z ambicjami i marzeniami kolejnych pokoleń.

  Wartości etyczne, wysokie standardy rzetelności i etyki naukowej, to podstawy dobrych praktyk w pracy badacza, to także nieodłączny atrybut pracy naukowej. Życzę Państwu aby zachowanie tych reguł było podstawą osobistych karier, a zarazem przyczyniło się do dalszego rozwoju naszej Alma Mater. Jesteście wspaniałą wizytówką Uczelni i inspiracją dla innych.”

  Uroczystość uświetnił swoim występem Chór UMB pod dyrekcją dr hab. Anny Moniuszko.

  Zapraszamy do zapoznania się z informac

  Dyplomy doktora habilitowanego otrzymali:

            Habilitacje         

  Dyplomy doktorów nauk otrzymali:

  Doktoraty

   

  W okresie od 1 stycznia 2020 do 31 maja 2022

  TYTUŁ NAUKOWY PROFESORA otrzymali pracownicy UMB:

  Tytuł profesora w 2020 roku:

  prof. dr hab. Tomasz Hryszko

  prof. dr hab. Monika Karczewska-Kupczewska

  prof. dr hab. Anna Tomaszuk-Kazberuk

  prof. dr hab. Agnieszka Tycińska

  prof. dr hab. Napoleon Waszkiewicz

   

  Tytuł profesora w 2021 roku:

  prof. dr hab. Agnieszka Błachnio-Zabielska

  prof. dr hab. Adam Górski

  prof. dr hab. Hady Razak Hady

  prof. dr hab. Adam Hermanowicz

  prof. dr hab. Paweł Knapp

  prof. dr hab. Sławomir Ławicki

  prof. dr hab. Bożena Mikołuć

  prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska

  prof. dr hab. Piotr Myśliwiec

  prof. dr hab. Marta Płońska-Brzezińska

  prof. dr hab. Ewa Sierko

  prof. dr hab. Sławomir Szajda

  prof. dr hab. Zyta Beata Wojszel

   

  Tytuł profesora w 2022 roku:

  prof. dr hab. Ewa Matuszczak

  prof. dr hab. Marek Szczepański

   

   

  Retransmisja dostępna pod linkiem:

  https://youtu.be/KOJWzG9tPZw

  Powrót