• Ostatnia zmiana 30.08.2021 przez Dział Spraw Studenckich

  Stypendia - świadczenia dla studentów

  Godziny przyjęć: 10.00 - 14.00

  W środy Dział Spraw Studenckich nieczynny

  STYPENDIUM SOCJALNE

   

  Dochód netto na osobę w rodzinie studenta w roku akademickim 2020/2021 wynosi 1051,70 zł

  STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI

   

  Dochód netto na osobę w rodzinie studenta w roku akademickim 2020/2021 wynosi 1051,70 zł

  STYPEDNIUM REKTORA

   

  Należy złożyć wypełniony wniosek potwierdzający osiągnięcia do 15 października 2020

  STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

   

  Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

   

  Wnioski o świadczenia dla studentów można pobrać w Dziale Spraw Studenckich (p. 144) oraz z naszej strony internetowej

   

  KOMUNIKAT!

  Już przyjmujemy wnioski o świadczenia na nowy rok akademicki 2021/2022. Proszę wypełnić właściwe (nowe) druki wniosków, które zostały zamieszczone 30 sierpnia 2021 roku.

   

  Regulamin i wnioski na rok akademicki 2021/2022 - kliknij

   


   

   

  Terminarz wypłat świadczeń w roku akademickim 2020/2021

  Przedziały i progi stypendialne w roku akademickim 2020/2021

  Poniższe progi punktowe są takie same dla wszystkich kierunków, jednakże stypendium Rektora jest przyznawane w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów.

  Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

     3 – 19 punktów       – 500 zł        

   20 – 25 punktów       – 600 zł        

   26 – 31 punktów       – 700 zł         

   32 – 37 punktów       – 800 zł       

   38 – 43 punktów       – 900 zł        

   44 i więcej punktów – 1100 zł      

   

  Stypendium socjalne

      0 – 100 zł                – 600,- zł      

  101 – 200 zł                – 550,- zł       

  201 – 350 zł                – 500,- zł       

  351 – 500 zł                – 450,- zł       

  501 – 750 zł                – 400,- zł       

  751 – 1051,70 zł         – 370,- zł        

   

  Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości - 170,- zł

   

  Stypendium z tytułu niepełnosprawności

  - stopień lekki                – 350,- zł 

  - stopień umiarkowany  – 450,- zł   

  - stopień znaczny           – 550,- zł