• Ostatnia zmiana 22.06.2022 przez Dział Spraw Studenckich

  Stypendia - świadczenia dla studentów

  Godziny przyjęć: 10.00 - 14.00

  W środy Dział Spraw Studenckich nieczynny

  STYPENDIUM SOCJALNE

   

  Dochód netto na osobę w rodzinie studenta w roku akademickim 2021/2022 wynosi 1051,70 zł

  STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI

   

  Dochód netto na osobę w rodzinie studenta w roku akademickim 2021/2022 wynosi 1051,70 zł

  STYPEDNIUM REKTORA

   

  Należy złożyć wypełniony wniosek potwierdzający osiągnięcia do 15 października 2022

  STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

   

  Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

   

  Informujemy, że 18 grudnia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 17 listopada 2021 o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. z 2021 poz. 2232). Zgodnie z art. 93 zmieniły się zasady przyznawania świadczeń (poniżej link do ustawy).

  Ustawa z dnia 17 listopada 2021 roku o zmienie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.pdf

   

  Uwaga studenci!

  Informujemy, że w zakładce - stypendia dla studentów - zamieszczony został zmieniony regulamin świadczeń dla studentów na nowy rok akademicki 2022/2023.

  O terminie przyjmowania wniosków o świadczenia poinformujemy w osobnym komunikacie.

   

  Broszura informacyjna MEiN - wsparcie finansowe dla studentów


   

   

  Terminarz wypłat świadczeń w roku akademickim 2021/2022

  Przedziały i progi stypendialne w roku akademickim 2021/2022

  Poniższe progi punktowe są takie same dla wszystkich kierunków, jednakże stypendium Rektora jest przyznawane w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów.

  Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

     3 – 15 punktów       – 550 zł        

   16 – 20 punktów       – 650 zł        

   21 – 25 punktów       – 750 zł         

   26 – 30 punktów       – 850 zł       

   31 – 35 punktów       – 950 zł  

   36 – 40 punktów       – 1000 zł       

   41 – 45 punktów       – 1100 zł 

   46 i więcej punktów –   1200 zł      

   

  Stypendium socjalne

      0 – 100 zł                – 750,- zł      

  101 – 200 zł                – 700,- zł       

  201 – 350 zł                – 650,- zł       

  351 – 550 zł                – 600,- zł       

  551 – 800 zł                – 550,- zł       

  801 – 1051,70 zł         – 500,- zł        

   

  Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości - 300,- zł

   

  Stypendium z tytułu niepełnosprawności

  - stopień lekki                – 400,- zł 

  - stopień umiarkowany  – 500,- zł   

  - stopień znaczny          – 600,- zł