• Ostatnia zmiana 12.08.2020 przez Dział Spraw Studenckich

  Stypendia - świadczenia dla studentów

  Godziny przyjęć: 10.00 - 14.00

  W środy Dział Spraw Studenckich nieczynny

  STYPENDIUM SOCJALNE

   

  Dochód netto na osobę zostanie ogłoszony na stronie

  po 20 listopada 2020 roku

  STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI

   

  Dochód netto na osobę zostanie ogłoszony na stronie

  po 20 listopada 2020 roku

  STYPEDNIUM REKTORA

   

  Należy złożyć wypełniony wniosek potwierdzający osiągnięcia

  STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

   

  Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

   

  Wnioski o świadczenia dla studentów można pobrać w Dziale Spraw Studenckich (p. 26) oraz z naszej strony internetowej.

  JUŻ PRZYJMUJEMY WNIOSKI O ŚWIADCZENIA NA NOWY ROK AKADEMICKI.

  Prosimy o korzystanie z udostępnionych kalendarzy w celu umówienia spotkania z wybranym pracownikiem - LINK

  Regulamin i wnioski na rok akademicki 2020/2021 - kliknij

   


   

  Terminarz wypłat pomocy materialnej na rok akademicki 2019/2020

  Przedziały i progi stypendialne w roku akademickim 2019/2020

  Poniższe progi punktowe są takie same dla wszystkich kierunków, jednakże stypendium Rektora jest przyznawane w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów.

  Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

     3 – 19 punktów       – 500 zł        

   20 – 25 punktów       – 600 zł        

   26 – 31 punktów       – 700 zł         

   32 – 37 punktów       – 800 zł       

   38 – 43 punktów       – 900 zł        

   44 i więcej punktów – 1100 zł      

   

  Stypendium socjalne

      0 – 100 zł                – 600,- zł      

  101 – 200 zł                – 550,- zł       

  201 – 350 zł                – 500,- zł       

  351 – 500 zł                – 450,- zł       

  501 – 750 zł                – 400,- zł       

  751 – 1051,70 zł         – 370,- zł        

   

  Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości - 170,- zł

   

  Stypendium z tytułu niepełnosprawności

  - stopień lekki                – 350,- zł 

  - stopień umiarkowany  – 450,- zł   

  - stopień znaczny           – 550,- zł