Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Stypendia - świadczenia dla studentów.
 • Ostatnia zmiana 28.09.2023 przez Dział Spraw Studenckich

  Stypendia - świadczenia dla studentów

   

   

  Godziny przyjęć: 10.00 - 14.00

  W środy Dział Spraw Studenckich nieczynny

   

  STYPENDIUM SOCJALNE

   

  Dochód netto na osobę w rodzinie studenta w roku akademickim 2023/2024 wynosi 1294,40 zł

   

  STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI

  Dochód netto na osobę w rodzinie studenta w roku akademickim 2023/2024 wynosi 1294,40 zł
   

   

  STYPEDNIUM REKTORA

   

  Należy złożyć kompletny wniosek potwierdzający osiągnięcia do 16 października 2023 (włącznie)

   

  STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

   

  Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych
   

   

  Informujemy, że 18 grudnia 2021 roku weszła w życie ustawa z dnia 17 listopada 2021 o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustawy (Dz. U. z 2021 poz. 2232). Zgodnie z art. 93 zmieniły się zasady przyznawania świadczeń (poniżej link do ustawy).

  Ustawa z dnia 17 listopada 2021 roku o zmienie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw.pdf

   

  Uwaga studenci!

  Informujemy, że 1 września 2023 r. został uruchomiony system informatyczny do wypełniania wniosków o świadczenia z funduszu pomocy materialnej na nowy rok akademicki 2023/2024.

  Do złożenia wniosku o stypendium Rektora nie jest wymagane zaświadczenie o średniej ocen.

  Osoby przyjęte na 1 rok studiów będą mogły składać wnioski od 1 października 2023 r.

  Po wypełnieniu wniosku online, należy zaczekać na zmianę statusu wniosku na "w wydruku" przez pracownika Działu Spraw Studenckich, następnie wydrukować i podpisany wniosek wraz z załącznikami dostarczyć (osobiście lub za pośrednictwem operatorów pocztowych) do Działu Spraw Studenckich. Do podpisu wniosku należy użyć niebieskiego tuszu.

   

  Ważna informacja!

  W przypadku uzyskania dochodu (np. podjęcia jakiejkolwiek pracy przez studenta lub członka jego rodziny) student jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia pracownika działu spraw studenckich.

  Student, który pobiera stypendium i nie zgłosi faktu uzyskania dochodu może podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej.

   

   

  Poniżej instrukcja logowania i prezentacja wprowadzania danych do systemu

  Prezentacja logowania.pdf

  Instrukcja wypełnienia wniosku.pdf

   

  W przypadku problemów technicznych czy problemów z logowaniem prosimy o kontakt z Działem Informatyki UMB pod nr telefonu 85 686 51 34

   

  Regulamin wraz z załącznikami - proszę nie pobierać i nie wypełniać wzorów

   

  System zachęt do podejmowania i kontynowania studiów na wybranych kierunkach studiów - program Ministerstwa Zdrowia


   

   

  Terminarz wypłat świadczeń w roku akademickim 2022/2023

  Przedziały i progi stypendialne w roku akademickim 2022/2023

  Poniższe progi punktowe są takie same dla wszystkich kierunków, jednakże stypendium Rektora jest przyznawane w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów.

  Stypendium Rektora

     I kategoria (46pkt i powyżej) – 1400 zł        

    II kategoria (41-45 pkt)           – 1300 zł        

   III kategoria (36-40 pkt)           – 1200 zł         

   IV kategoria (31-35 pkt)           – 1100 zł       

    V kategoria (26-30 pkt)           – 1000 zł  

   VI kategoria (21-25 pkt)           –   900 zł       

   VII kategoria (16-20 pkt)          –   800 zł 

   VIII kategoria (8-15 pkt)           –   700 zł      

   

  Stypendium socjalne

  I kategoria (0 – 100 zł)              – 1200,- zł      

  II kategoria (101 – 200 zł)          – 1100,- zł       

  III kategoria (201 – 350 zł)         – 1000,- zł       

  IV kategoria (351 – 550 zł)        –   900,- zł       

  V kategoria (551 – 800 zł)         –   800,- zł       

  VI kategoria (801 – 1051,70 zł)  –  700,- zł        

   

  Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości - 400,- zł

   

  Stypendium z tytułu niepełnosprawności

  I kategoria (stopień znaczny)            – 900,- zł 

  II kategoria (stopień umiarkowany)    – 800,- zł   

  III kategoria (stopień lekki)               – 700,- zł