• Ostatnia zmiana 19.10.2020 przez Dział Spraw Studenckich

  Stypendia - świadczenia dla studentów

  Godziny przyjęć: 10.00 - 14.00

  W środy Dział Spraw Studenckich nieczynny

  STYPENDIUM SOCJALNE

   

  Dochód netto na osobę zostanie ogłoszony na stronie

  po 20 listopada 2020 roku

  STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI

   

  Dochód netto na osobę zostanie ogłoszony na stronie

  po 20 listopada 2020 roku

  STYPEDNIUM REKTORA

   

  Należy złożyć wypełniony wniosek potwierdzający osiągnięcia do 15 października 2020

  STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

   

  Wymagane orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

   

  Wnioski o świadczenia dla studentów można pobrać w Dziale Spraw Studenckich (p. 26) oraz z naszej strony internetowej.

  Regulamin i wnioski na rok akademicki 2020/2021 - kliknij

  Prosimy o korzystanie z udostępnionych kalendarzy w celu umówienia spotkania z wybranym pracownikiem - LINK

   


   

  Terminarz wypłat świadczeń w roku akademickim 2019/2020

  Przedziały i progi stypendialne w roku akademickim 2019/2020

  Poniższe progi punktowe są takie same dla wszystkich kierunków, jednakże stypendium Rektora jest przyznawane w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów.

  Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

     3 – 19 punktów       – 500 zł        

   20 – 25 punktów       – 600 zł        

   26 – 31 punktów       – 700 zł         

   32 – 37 punktów       – 800 zł       

   38 – 43 punktów       – 900 zł        

   44 i więcej punktów – 1100 zł      

   

  Stypendium socjalne

      0 – 100 zł                – 600,- zł      

  101 – 200 zł                – 550,- zł       

  201 – 350 zł                – 500,- zł       

  351 – 500 zł                – 450,- zł       

  501 – 750 zł                – 400,- zł       

  751 – 1051,70 zł         – 370,- zł        

   

  Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości - 170,- zł

   

  Stypendium z tytułu niepełnosprawności

  - stopień lekki                – 350,- zł 

  - stopień umiarkowany  – 450,- zł   

  - stopień znaczny           – 550,- zł