• Ostatnia zmiana 13.12.2018 przez Dział Spraw Studenckich

  Stypendia i pomoc materialna

  Godziny przyjęć: 10.00 - 14.00

  W środy Dział Spraw Studenckich nieczynny

   

  STYPENDIUM SOCJALNE

  dochód na osobę nie może przekroczyć 1028,10zł netto

  (dotyczy roku akademickiego 2018/2019)

   

       

  STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI z tytułu zamieszkania w Domu Studenta lub innym obiekcie

  "...jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie..."

   

  STYPENDIUM REKTORA DLA NAJLEPSZYCH STUDENTÓW

  należy złożyć wniosek potwierdzający osiągnięcia

  STYPENDIUM SOCJALNE W ZWIĘKSZONEJ WYSOKOŚCI z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w Domu Studenta lub innym obiekcie

  "...jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie..."

  STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

  wymagane orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

  Wnioski o pomoc materialną można pobrać w Dziale Spraw Studenckich (p. 26) oraz z naszej strony internetowej.

   

                              

  Regulamin i wnioski na rok akademicki 2018/2019

   


  Terminarz wypłat pomocy materialnej na rok akademicki 2018/2019

  Przedziały i progi stypendialne w roku akademickim 2018/2019

  Poniższe progi punktowe są takie same dla wszystkich kierunków, jednakże stypendium Rektora dla najlepszych studentów jest przyznawane w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów każdego kierunku studiów.

  Stypendium Rektora dla najlepszych studentów

     3 – 19 punktów       – 500 zł        

   20 – 25 punktów       – 600 zł        

   26 – 31 punktów       – 700 zł         

   32 – 37 punktów       – 800 zł       

   38 – 43 punktów       – 900 zł        

   44 i więcej punktów – 1100 zł      

   

  Stypendium socjalne

      0 – 100 zł                – 600,- zł      

  101 – 200 zł                – 550,- zł       

  201 – 350 zł                – 500,- zł       

  351 – 500 zł                – 450,- zł       

  501 – 700 zł                – 400,- zł       

  701 – 1028,10 zł         – 370,- zł        

   

  Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

  170,- zł studentom stacjonarnym z tytułu zamieszkania w domu studenta lub podnajmującym stancję, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie

  200,- zł studentom stacjonarnym z tytułu zamieszkania z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenta lub podnajmującym stancję, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie

   

  Stypendium z tytułu niepełnosprawności

  - stopień lekki                – 350,- zł 

  - stopień umiarkowany  – 450,- zł   

  - stopień znaczny           – 550,- zł