Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności. Studenci Erasmus
 • Ostatnia zmiana 20.10.2021 przez Erasmus

  Aktualności

  Strona: 1 z 3

   

  UWAGA! Nowa strona programu Erasmus+ na UMB na lata 2021-2027 

  https://www.umb.edu.pl/s,22011/Erasmus+_2021-2027

  W sprawach wyjazdów w roku akademickim 2021/2022 należy się kontaktować z Panią Joanną Zadykowicz, Dział Współpracy Międzynarodowej UMB, tel. 85 686 5178, e-mail: joanna.zadykowicz@umb.edu.pl 

   

  REKRUTACJA NA WYJAZDY NA STUDIA W ROKU AKAD. 2021/2022

  Termin składania dokumentów na studia w programie ERASMUS+ w roku akademickim 2021/2022 upływa 31.03.2021 

  Na studia w programie Erasmus+ można wyjeżdżać do uczelni z którymi UMB ma zawarte umowy międzyinstytucjonalne.

  Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji, lista uczelni partnerskich oraz wykaz niezbędnych dokumentów na stronie:  https://www.umb.edu.pl/index.php?s=4289

   

   

  REKRUTACJA NA WYJAZDY NA PRAKTYKI W ROKU AKAD. 2020/2021

  Termin składania dokumentów na praktyki w programie ERASMUS+ w roku akademickim 2020/2021 rozpoczął się 04.01.2021 a upływa 01.03.2021 roku.

  Praktykę w programie Erasmus+ mogą odbywać studenci  wszystkich kierunków studiów UMB.

  Kandydaci do wyjazdu mogą znaleźć we własnym zakresie zagraniczną instytucję przyjmującą.

  Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji oraz wykaz niezbędnych dokumentów na stronie: http://www.umb.edu.pl/s,4290/Wyjazdy_na_praktyki

   

  REKRUTACJA NA WYJAZDY NA STUDIA NA SEMESTR LETNI ROKU AKAD. 2020/2021

  Termin składania dokumentów na studia w programie ERASMUS+ w SEMESTRZE LETNIM roku akademickim 2020/2021 upływa 30.10.2020.

  Na studia w programie Erasmus+ można wyjeżdżać do uczelni z którymi UMB ma zawarte umowy międzyinstytucjonalne.

  Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji, lista uczelni partnerskich oraz wykaz niezbędnych dokumentów na stronie:  https://www.umb.edu.pl/index.php?s=4289

   

   

  W czerwcu 2020 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zawarł nową umowę międzyinstytucjonalną na Wydziale Lekarskim:

  ● Uczelnia partnerska: UNIVERSITY OF GREIFSWALD

  Miasto: Greifswald

  Kraj: Niemcy

  Postanowienia umowy:

  Kierunek: lekarski

  Wyjazdy studentów na studia– 1 student na semestr

  Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć - 4 tygodnie/8 godzin tygodniowo

  Język wykładowy: niemiecki

  Adres strony internetowej: www.uni-greifswald.de

   

  REKRUTACJA NA WYJAZDY NA STUDIA W ROKU AKAD. 2020/2021

  Termin składania dokumentów na studia w programie ERASMUS+ w roku akademickim 2020/2021 upływa 15.04.2020 - UWAGA PRZEDŁUŻONY TERMIN!

  Na studia w programie Erasmus+ można wyjeżdżać do uczelni z którymi UMB ma zawarte umowy międzyinstytucjonalne.

  Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji, lista uczelni partnerskich oraz wykaz niezbędnych dokumentów na stronie:  https://www.umb.edu.pl/index.php?s=4289

   

  UWAGA: W związku z obecną sytuacją związaną z epidemią koronawirusa SARS-Cov-2 informujemy, że akceptowane są skany dokumentów złożone e-mailem na adres: erasmus@umb.edu.pl

  W takim przypadku, prosimy o przesłanie kompletu dokumentów aplikacyjnych na w/w adres e-mail. Jeśli chodzi o potwierdzenie działaności w SKN lub organizacjach studenckich, wystarczające będzie przesłanie potwierdzenia e-mailem od upoważnionych osób.

   

  REKRUTACJA NA WYJAZDY NA PRAKTYKI W ROKU AKAD. 2019/2020

  Termin składania dokumentów na praktyki w programie ERASMUS+ w roku akademickim 2019/2020 rozpoczął się 02.01.2020 a upływa 02.03.2020.

  Praktykę w programie Erasmus+ mogą odbywać studenci  wszystkich kierunków studiów UMB.

  Kandydaci do wyjazdu moga znaleźć we własnym zakresie zagraniczną instytucję przyjmującą.

  Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji oraz wykaz niezbędnych dokumentów na stronie: http://www.umb.edu.pl/s,4290/Wyjazdy_na_praktyki

   

  Bieżąca informacja w sprawie wyjazdów do Wielkiej Brytanii

  Korespondencja seryjna z Narodowej Agencji Programu Erasmus z dnia 04.02.2020 roku. 

   

  Sprawa 2 - Brexit a realizacja działań w programie Erasmus+

  Informujemy, że mimo wyjścia Wielkiej Brytanii z UE, które nastąpiło 31 stycznia 2020 r., dzięki zawarciu porozumienia o kontynuacji udziału instytucji/organizacji brytyjskich w projektach zatwierdzonych do realizacji w obecnej fazie programu (2014-2020), można realizować wymianę studentów i pracowników zgodnie z ustaleniami z partnerami brytyjskimi. To samo dotyczy udziału brytyjskich instytucji /organizacji w projektach KA2 (Partnerstwa strategiczne i inne).

  Informacja dotyczy projektów, które trwają i które zostaną zaakceptowane do realizacji w konkursach wniosków 2020.

  Udział Wielkiej Brytanii w kolejnej edycji programu (2021-2027) będzie przedmiotem odrębnych negocjacji.

   

  SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA STUDENTÓW  - 30 STYCZNIA 2020

  W dniu 30.01.2020 roku (czwartek) o godz. 17.00 w SALI KOLUMNOWEJ UMB (lewe skrzydło Pałacu Branickich) odbyło się SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE WYJAZDÓW NA STUDIA I PRAKTYKI W PROGRAMIE ERASMUS+ dla studentów wszystkich kierunków studiów UMB. (patrz plakat).   

   

   

  Bieżąca informacja w sprawie wyjazdów do Wielkiej Brytanii

  Korespondencja seryjna z Narodowej Agencji Programu Erasmus z dnia 07.11.2019r. 

  Sprawa 3 – Brexit

   Mobilności, które rozpoczną się przed rzeczywistą datą wyjścia Wielkiej Brytanii z UE są uprawnione. Nie wskazujemy daty dziennej, ponieważ nie jest ona znana lecz jedynie planowana. Zdajemy sobie sprawę, że może to utrudniać Państwa pracę oraz powodować niezadowolenie potencjalnych uczestników mobilności. Prosimy jednak mieć na względzie, że graniczna dzienna data gwarantująca uprawnienie mobilności jest niezależna od decyzji podejmowanych w programie E+ lecz będzie wynikiem politycznych decyzji. Wszystkie kraje uczestniczące w programie E+ są w podobnej sytuacji.

   

  REKRUTACJA NA WYJAZDY NA PRAKTYKI W ROKU AKAD. 2018/2019

   

  Termin składania dokumentów na praktyki w roku akademickim 2018/2019 upływa 01.03.2019.

  Kandydaci do wyjazdu moga znaleźć we własnym zakresie zagraniczną instytucję przyjmującą.

  Praktykę w programie Erasmus+ mogą odbywać studenci  wszystkich kierunków studiów UMB.

  Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji oraz wykaz niezbędnych dokumentów na stronie: http://www.umb.edu.pl/s,4290/Wyjazdy_na_praktyki

   

   

  SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA STUDENTÓW  - 20 LUTEGO 2019

  W dniu 20.02.2019 roku (środa) o godz. 17.00 w sali seminaryjnej Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB (prawe skrzydło Pałacu Branickich, pokój 101) odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdów na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ dla studentów wszystkich kierunków studiów UMB (patrz  PLAKAT).  

   

  UWAGA - Informacja w sprawie wyjazdów do Wielkiej Brytanii

  Korespondencja seryjna z Narodowej Agencji Programu Erasmus z dnia 07.02.2019r. 

  Sprawa 1 - Mobilności w programie Erasmus+do/z Wielkiej Brytanii w kontekście brexitu

  Z komunikatu prasowego KE z 30 stycznia br. jednoznacznie wynika, że studenci z krajów UE przebywający 30 marca br. na stypendium Erasmus+ w Wielkiej Brytanii,nie będą musieli przerywać pobytu na stypendium. Rozliczenie ich mobilności odbędzie się na dotychczasowych zasadach. To samo dotyczy studentów z uczelni brytyjskich przebywających na stypendium Erasmusa+ w krajach programu. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-743_pl.htm. Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami dostępnym pod adresem:https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/brexit-protecting-learners-ongoing-erasmus-mobility-exchanges_en.

  Zwracamy Państwa uwagę na to, że komunikat ten dotyczy wyłącznie mobilności studentów, którzy przebywać będą na stypendium Erasmusa+ 30 marca br. Jest to rozwiązanie doraźne, podjęte na wypadek "twardego" wyjścia UK z UE (tj. bez porozumienia). Nie ma zastosowania do mobilności, które rozpoczęłyby się 30 marca br. lub później. W świetle powyższych informacji nie należy planować żadnych wyjazdów studentów ani pracowników do Wielkiej Brytanii w programie Erasmus+, które miałby się rozpocząć 30 marca br. lub później. Dotyczy to wszystkich umów KA103, które nie zostały jeszcze zakończone. Takie mobilności nie będą mogły być rozliczone z funduszy Erasmusa+. W razie zmiany sytuacji będziemy Państwa o tym informować.

   

   

  W styczniu 2019  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zawarł nową umowę międzyinstytucjonalną na Wydziale Lekarskim:

  ● Uczelnia partnerska: PAMUKKALE UNIVERSITY

  Miasto: Denizli

  Kraj: Turcja

  Postanowienia umowy:

  Kierunek: lekarski

  Wyjazdy studentów na studia– 2 studentów na semestr

  Język wykładowy: angielski

  Adres strony internetowej: www.pau.edu.tr

   

   

  W grudniu 2018 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zawarł nowe umowy międzyinstytucjonalne na Wydziale Farmaceutycznym:

   

  ● Uczelnia partnerska: GRIGORE T. POPA UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY

  Miasto: Iasi

  Kraj: Rumunia

  Postanowienia umowy:

  Kierunek: lekarski

  Wyjazdy studentów na praktyki - 3 studentów na 2 miesiące

  Język praktyki: angielski, francuski

  Adres strony internetowej: www.umfiasi.ro

   

  ● Uczelnia partnerska: UNIVERSITY OF TARTU

  Miasto: Tartu

  Kraj: Estonia

  Postanowienia umowy:

  Kierunek: fizjoterapia

  Wyjazdy studentów na studia– 2 studentów na rok akademicki

  Wyjazdy studentów na praktyki - studentów na 3 miesiące

  Język wykładowy:  angielski

  Adres strony internetowej: www.ut.ee/en 

   

  ● Uczelnia partnerska: UNIVERSITE D'AIX -MARSEILLE

  Miasto: Marseille 

  Kraj : Francja

  Postanowienia umowy:

  Kierunek: farmacja 

  Wyjazdy studentów na studia– 3 studentów na semestr

  Język wykładowy: francuski, angielski

  Adres strony internetowej: www.univ-amu.fr 

   

   

  W październiku 2018  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zawarł nową umowę międzyinstytucjonalną na Wydziale Farmaceutycznym:

   

  ● Uczelnia partnerska: UNIVERSITY OF LJUBLJANA

  Miasto: Ljubljana

  Kraj : Słowenia

  Postanowienia umowy:

  Kierunki: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia

  Wyjazdy studentów na studia– 3 studentów na semestr

  Język wykładowy:  angielski 

  Adres strony internetowej: www.ffa.uni-lj.si

   

  W lipcu 2018 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zawarł nową umowę międzyinstytucjonalną na Wydziale Nauk o Zdrowiu:

   

  ● Uczelnia partnerska: PAMUKKALE UNIVERSITY

  Miasto: Denizli 

  Kraj:  Turcja

  Postanowienia umowy:

  Kierunki: fizjoterapia

  Wyjazdy studentów na studia– 2 studentów na rok akademicki 

  Wyjazdy studentów na praktyki - studentów na 3 miesiące

  Język wykładowy: angielski

  Adres strony internetowej: www.pau.edu.tr 

   

   

  SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA STUDENTÓW  - 20 LUTEGO 2018!

  W dniu 20.02.2018 roku (wtorek) o godz. 17.00 w sali seminaryjnej Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB (pokój 101) odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdów na studia i  praktyki w ramach programu Erasmus+ dla studentów wszystkich kierunków studiów UMB (patrz PLAKAT ).  

   

   

  REKRUTACJA NA WYJAZDY NA PRAKTYKI W ROKU AKAD. 2017/2018

   

  Termin składania dokumentów na praktyki w roku akademickim 2017/2018 upływa 01.03.2018.

  Kandydaci do wyjazdu moga znaleźć we własnym zakresie zagraniczną instytucję przyjmującą.

  Praktykę w programie Erasmus+ mogą odbywać studenci  wszystkich kierunków studiów UMB.

  Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji oraz wykaz niezbędnych dokumentów na stronie: http://www.umb.edu.pl/s,4290/Wyjazdy_na_praktyki

   

   

  Z dniem 01.01.2018 roku dr hab. Edyta Zbroch została  powołana przez JM Rektora UMB, prof. dr hab. Adama Krętowskiego jako Uczelniany Koordynator Programu Erasmus w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

   

   

  W grudniu 2017  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zawarł nowe umowy międzyinstytucjonalne na Wydziale Lekarskim:

   

  ● Uczelnia partnerska: UNIVERSITÀ  DEGLI STUDI DI MESSINA

  Miasto: Messina

  Kraj : Włochy

  Postanowienia umowy:

  Kierunek: lekarski

  Wyjazdy studentów na studia – 2 studentów na rok akademicki

  Język wykładowy: włoski 

  Adres strony internetowej: www.unime.it 

   

  ● Uczelnia partnerska:  SAPIENZA UNIVERSITÀ  DI ROMA

  Miasto: Rzym

  Kraj : Włochy

  Postanowienia umowy:

  Kierunek: lekarsko-dentystyczny

  Wyjazdy studentów na studia– 2 studentów na semestr

  Język wykładowy: włoski/angielski na poszczególnych przedmiotach 

  Adres strony internetowej: www.en.uniroma1.it

   

   

   

   

  UWAGA STUDENCI!

  REKRUTACJA NA STUDIA W SEMESTRZE LETNIM 2017/208

  Termin składania dokumentów na studia w semestrze letnim roku akademickim 2017/2018 upływa 31.10.2017.

  Wykaz wymaganych dokumentów

  Oferta stypendialna na rok akademicki 2017/2018

   

   

  Termin składania dokumentów na praktyki w roku akademickim 2016/2017 upływa 01.03.2017.

  Kandydaci do wyjazdu moga znaleźć we własnym zakresie zagraniczną instytucję przyjmującą.

  Praktykę w programie Erasmus+ mogą odbywać studenci wszystkich kierunków studiów UMB.

  Więcej szczegółów dotyczących rekrutacji oraz wykaz niezbędnych dokumentów: http://www.umb.edu.pl/s,4290/Wyjazdy_na_praktyki

   

   

  W dniu 18.01.2017 roku (środa) o godz. 17.00 w sali seminaryjnej Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB (pokój 101) odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdów na studia i  praktyki w ramach programu Erasmus+ dla studentów wszystkich kierunków studiów UMB (patrz PLAKAT )

   

   

  W październiku 2016  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zawarł nową umowę międzyinstytucjonalną na Wydziale Nauk o Zdrowiu:

   

  ● Uczelnia partnerska: UNIVERSITY COLLEGE ODISEE VZW

  Miasto: Bruksela

  Kraj : Belgia

  Postanowienia umowy:

  Kierunek: pielęgniarstwo

  Wyjazdy studentów na praktyki – 2 studentów na 2 miesiące

  Język praktyk: angielski lub niderlandzki

  Adres strony internetowej: www.odisee.be

   

   

    W sierpniu 2016 umowa międzyinstytucjonalna pomiędzy UMB a UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA "SAN VICENTE MÁRTIR (Hiszpania) została zawieszona na prośbę hiszpańskiego Uniwersytetu, z poowodu problemów z finansowaniem prywatnych uczelni w Hiszpanii.  
   

   

  W marcu 2016  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zawarł nowe umowy międzyinstytucjonalne na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej:

   

  ● Uczelnia partnerska: UNIVERSITY OF PORTO

  Miasto: Porto

  Kraj : Portugalia

  Postanowienia umowy:

  Kierunek: farmacja

  Wyjazdy studentów na studia – 3 studentów na jeden semestr

  Język wykładowy: portugalski i  jako uzupełniający angielski

  Adres strony internetowej: www.up.pt

   

   

  ● Uczelnia partnerska: UNIVERSITY OF ZAGREB

  Miasto: Zagrzeb

  Kraj : Chorwacja

  Postanowienia umowy:

  Kierunek: farmacja, analityka medyczna, kosmetologia

  Wyjazdy studentów na studia – 3 studentów na jeden semestr

  Język wykładowy: chorwacki, angielski

  Adres strony internetowej: www.unizg.hr

   

  ● Uczelnia partnerska: UNIVERSITY OF MEDICINE AND PHARMACY OF TIRGU MURES

  Miasto: Tirgu Mures

  Kraj : Rumunia

  Postanowienia umowy:

  Kierunek: farmacja, kosmetologia

  Wyjazdy studentów na studia – 3 studentów na jeden semestr

  Język wykładowy: rumuński, węgierski, angielski

  Adres strony internetowej: www.umftgm.ro

   

   

  W dniu 26.01.2016 roku (wtorek) o godz. 17.00 w Sali seminaryjnej Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB (pokój 101) odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące wyjazdów na studia i odbywania praktyk w ramach programu Erasmus+ dla studentów wszystkich kierunków studiów UMB (plakat)

   

  W dniu 07.01.2016 roku dr n. med. Diana A. Dmuchowska została  powołana jako Uczelniany Koordynator Programu Erasmus w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

   

   

   W listopadzie 2015 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zawarł nową umowę międzyinstytucjonalną:

  ● Uczelnia partnerska: UNIVERSIDAD DE MURCIA

  Miasto: Murcia

  Kraj : Hiszpania

  Postanowienia umowy:

  Kierunek: lekarski

  Wyjazdy studentów na studia –2 studentów na cały rok akademicki

  Wyjazdy studentów na praktyki –2 studentów na 3 miesiące

  Język wykładowy: hiszpański

  Adres strony internetowej: www.um.es   

   

   

   

  W dniu 20.10.2015 roku (wtorek) o godz. 18.00 w Auli nr 2 Euroregionalnego Centrum Farmacji odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości wyjazdów na studia i odbywania praktyk w ramach programu Erasmus+ dla studentów Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej z udziałem Dziekana Wydziału, Pani prof. dr hab. Elżbiety Skrzydlewskiej.

   

   

  25.02.2015 uchwałą Senatu UMB nr 19/2015 został wprowadzony nowy REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+. Tekst Regulaminu wraz z załącznikami jest dostępny w zakładce Regulamin wyjazdów.

   

   W lutym 2015 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zawarł nową umowę międzyinstytucjonalną:

  ● Uczelnia partnerska: UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALENCIA "SAN VICENTE MÁRTIR"

  Miasto: Valencia

  Kraj : Hiszpania

  Postanowienia umowy:

  Kierunek: pielęgniarstwo

  Wyjazdy studentów na studia – 3 studentów na 4 miesiące

  Język wykładowy: hiszpański

  Adres strony internetowej: www.ucv.es                      

   

   

  W marcu 2014 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zawarł nowe umowę międzyinstytucjonalną:

   

  ● Uczelnia partnerska: UNIVERSIDADE DO PORTO

  Miasto: Porto

  Kraj : Portugalia

   

  Postanowienia umowy:

  Kierunek: dietetyka

  Wyjazdy studentów na studia 2 studentów na rok akademicki

  Język wykładowy: portugalski

  Adres strony internetowej: www.fcna.up.pt

   

   

  ● Uczelnia partnerska: PAVOL JOZEF ŠAFÁRIK UNIVERSITY IN KOŠICE 

  Miasto: Košice

  Kraj : Słowacja

   

  Postanowienia umowy:

  Kierunek  lekarski lub lekarsko-dentystyczny

  Wyjazdy studentów na studia2 studentów na  semestr

  Wyjazdy studentów na praktyki- 2 studentów na 3 miesiące

  Język wykładowy: angielski

  Adres strony internetowej: www.upjs.sk

   

  ● Uczelnia partnerska: UNIVERSITEIT GENT  

  Miasto: Gent

  Kraj: Belgia

   

  Postanowienia umowy:

  Kierunek  lekarski

  Wyjazdy studentów na studia 2 studentów na  semestr

  Wyjazdy studentów na praktyki - 2 studentów na 3 miesiące

  Język wykładowy: niderlandzki - studia/ angielski - praktyki

  Adres strony internetowej: www.UGent.be/en 

   

  ● Uczelnia partnerska: UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO

  Miasto: Madryt

  Kraj : Hiszpania

   

  Postanowienia umowy:

  Kierunek  lekarski

  Wyjazdy studentów na studia 2 studentów na rok akademicki

  Język wykładowy: hiszpański

  Adres strony internetowej: www.uspceu.com 

   

  W lutym 2014 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zawarł nową umowę międzyinstytucjonalną na lata 2014-2021:

  Uczelnia partnerska: UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA  

  Miasto: Lizbona

  Kraj : Portugalia

   

  Postanowienia umowy:

  Kierunek  lekarski

  Wyjazdy studentów na studia – 2 studentów na  cały rok akademicki

  Wyjazdy studentów na praktyki - 2 studentów na 3 miesiące

  Język wykładowy: portugalski

  Adres strony internetowej: www.unl.pt

   

  DO 1 MARCA 2014  - TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA WYJAZDY NA PRAKTYKI STUDENCKIE W ROKU AKAD. 2013/2014 W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS

  Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Studenckich UMB.
  Wykaz dokumentów aplikacyjnych oraz inne przepisy dotyczące wyjazdów na praktyki są dostępne w Regulaminie Wyjazdów 

   

  §9.2 Regulaminu

  Student ubiegający się o wyjazd na praktykę musi we własnym zakresie znaleźć instytucję zagraniczną i uzyskać od niej pisemne potwierdzenie przyjęcia na okres co najmniej 3 miesięcy.

  Formularz potwierdzenia przyjęcia do pobrania tutaj: 'Letter of Intent' (podpisany dokument będzie akceptowany w formie listu, skanu lub faxu).  

   

   

   

   

   

  ● REKRUTACJA NA WYJAZDY NA STUDIA – SEMESTR LETNI 2013/2014

   

  Do 15 stycznia 2014  można składać dokumenty w Dziale Spraw Studenckich.

   

  Informacja o wolnych miejscach w uczelniach partnerskich oraz inne szczegóły dotyczące rekrutacji w Dziale Spraw Studenckich, tel. 85 7485408, e-mail: erasmus@umb.edu.pl

   

  UWAGA STUDENCI WSZYSTKICH WYDZIAŁÓW!

   

  Zapraszamy studentów wszystkich kierunków studiów UMB zainteresowanych wyjazdami na studia i praktyki w programie ERASMUS      na spotkania informacyjne:

  • 03.12.2013 (wtorek),  godz. 18.00Euroregionalne Centrum Farmacji, ul. Mickiewicza  2D, sala wykładowa nr 1 (Aula Duża)
  • 10.12.2013 (wtorek), godz. 17.00Sala Kolumnowa Pałacu Branickich, ul. Jana Kilińskiego 1
  • 12.12.2013 (czwartek), godz. 9.00Centrum Dydaktyczno-Naukowe Wydziału Nauk o Zdrowiu, ul. Szpitalna 37, Sala nr 1.7

   

  W spotkaniach wezmą udział m.in.:

  • Władze Uczelni
  • Koordynatorzy Programu Erasmus
  • stypendyści Erasmusa z poprzednich lat
  • oraz studenci zagraniczni studiujący na wymianie Erasmusa w UMB

   

  W programie spotkań przewidziane są między innymi wystąpienia koordynatorów Programu, prezentacje wybranych uczestników oraz

  pytania i odpowiedzi.

  Serdecznie zapraszamy!

   

  W listopadzie 2013 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zawarł nową umowę międzyinstytucjonalną na lata 2014-2021:

  Uczelnia partnerska: UNIVERSITY OF TARTU  

  Miasto: Tartu

  Kraj : Estonia

   

  Postanowienia umowy:

  Kierunek  lekarski

  Wyjazdy studentów – 2 studentów na  cały rok akademicki

  Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć 

  1 nauczyciel (czas trwania wyjazdu: od 1 do 6 tygodni)

  Język wykładowy: estoński, angielski

  Adres strony internetowej: www.ut.ee

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  W dniu 23.10.2013 Rada Wydziału Nauk o Zdrowiu powołała dr Jolantę Lewko z Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej jako Wydziałowego Koordynatora Programu Erasmus

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  UWAGA! Nowy Regulamin Wyjazdów w Programie ERASMUS

  30.09.2013 Senat UMB zatwierdził nowy Regulamin Wyjazdów w ramach Programu Erasmus  (uchwała nr 95/2013).

  Pobierz REGULAMIN 

  Pobierz załącznik nr 1 do Regulaminu (punktacja kwalifikacji studentów)

   

   

  20 MARCA 2013 (środa) w godz. 16.30 - 18.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące

   Programu ERASMUS

  Miejsce - Sala Kolumnowa Pałacu Branickich

  Zapraszamy studentów wszystkich kierunków studiów UMB zainteresowanych wyjazdami
  na studia i praktyki w programie Erasmus!

   

  W spotkaniu wezmą udział m.in.:

  Władze Uczelni,
  Koordynatorzy Programu Erasmus
  stypendyści Erasmusa z poprzednich lat
  studenci zagraniczni studiujący na wymianie Erasmusa w naszej Uczelni.

  Chętnych serdecznie zapraszamy!  
   

  DO 15 LUTEGO 2013  - TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW NA WYJAZDY NA PRAKTYKI STUDENCKIE W ROKU AKAD. 2012/2013 W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS

  Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Studenckich UMB.
  Wykaz dokumentów aplikacyjnych oraz inne przepisy dotyczące wyjazdów na praktyki są dostępne w Regulaminie Wyjazdów oraz w sekcji Wyjazdy studentów

  Dodatkowe informacje można uzyskać:
  Tel. (85) 748 5408 lub adres e-mail: erasmus@umb.edu.pl

   

  W październiku 2012 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zawarł nową umowę międzyinstytucjonalną:

  Uczelnia partnerska: PAMUKKALE UNIVERSITY

  Miasto: Denizli
  Kraj : Turcja

  Postanowienia umowy:
  Kierunek - pielęgniarstwo (studia licencjackie)
  Wyjazdy studentów – 2 studentów na  rok akademicki
  Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć – 2 nauczycieli na 1 tydzień
  Wyjazdy szkoleniowe pracowników Uczelni – 2 pracowników na 1 tydzień

  Język wykładowy: angielski
  Adres strony internetowej: www.pau.edu.tr       

   

   

  W dniu 17.09.2012, dr hab. Agnieszka B. Serwin została powołana na Uczelnianego Koordynatora Programu ERASMUS w UMB

   

  WE WTOREK 13 MARCA 2012 w godz. 17.00 - 19.00 w Sali Kolumnowej Pałacu Branickich 
  odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące:

  Programu ERASMUS

  Zapraszamy studentów wszystkich kierunków studiów UMB zainteresowanych wyjazdami
  na studia i praktyki w programie Erasmus!

  W spotkaniu wezmą udział m.in.:
  Prorektor ds. Studenckich, Prof. dr hab. Robert Flisiak,
  Uczelniany Koordynator Programu Erasmus, Prof. dr hab. Irina Kowalska,
  Wydziałowi Koordynatorzy Programu Erasmus
  stypendyści Erasmusa z poprzednich lat
  oraz studenci zagraniczni studiujący na wymianie Erasmusa w naszej Uczelni.

  Chętnych serdecznie zapraszamy!   
  Wtorek, 13 MARCA 2012 w godz. 17.00 - 19.00


  DO 15 LUTEGO 2012 NALEŻY SKŁADAĆ DOKUMENTY NA WYJAZDY NA PRAKTYKI STUDENCKIE W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 W RAMACH PROGRAMU LLP-ERASMUS

  Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Studenckich UMB.
  Wykaz dokumentów aplikacyjnych oraz inne przepisy dotyczące wyjazdów na praktyki są dostępne w Regulaminie Wyjazdów oraz w sekcji Wyjazdy studentów

  Dodatkowe informacje można uzyskać:
  Tel. (85) 748 5408 lub adres e-mail: erasmus@umb.edu.pl


   

  W listopadzie 2011 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zawarł nową umowę międzyinstytucjonalną:

  Uczelnia partnerska: UNIVERSIDAD CEU SAN PABLO MADRID

  Miasto: Madryt
  Kraj : Hiszpania

  Postanowienia umowy:
  Kierunek farmacja
  Wyjazdy studentów – 2 studentów na  jeden semestr
  Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć – 1 nauczyciel
  (od 1 do 4 tygodni – 8 godzin wykładowych w tygodniu)
  Wyjazdy szkoleniowe pracowników Uczelni – 1 pracownik na 1 tydzień

  Język wykładowy: hiszpański
  Adres strony internetowej: www.uspceu.com

   

  '