• Ostatnia zmiana 23.07.2021 przez Administrator UMB

  Ważne Informacje dla kandydatów na studia


  Ważne informacje dla kandydatów na studia
  w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

  Każdy kiedyś zaczynał. Będzie dobrze!

   

  Zobacz Przewodnik Pierwszaka przygotowany przez Samorząd Studentów UMB

   


  Złożenie dokumentów

  Listy rankingowe publikowane są na stronie listyrankingowe.umb.edu.pl

  Kandydaci zobowiązani są do zapoznawania się na bieżąco z informacjami, gdyż zmiany na listach pojawiać się mogą do 30 września 2021r., a w wyjątkowych sytuacjach po tym terminie - do ostatecznego zakończenia rekrutacji.

  Złożenie dokumentów na jeden kierunek studiów nie oznacza rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie na pozostałe kierunki (w przypadku, gdy kandydat rekrutuje na kilka kierunków studiów jednocześnie). Skreślenie z udziału
  w rekrutacji następuje wówczas, gdy kandydat złożył rezygnację z kierunku studiów lub nie złożył dokumentów
  w terminie.


  Rezygnacja z udziału w rekrutacji na wybranym kierunku (już po złożeniu dokumentów)
  Rezygnacji z kierunku można dokonać poprzez:

  1. osobiste złożenie rezygnacji w Biurze Promocji i Rekrutacji (wymagany dokument tożsamości!)
  lub

  2. skorzystanie z opcji "Rezygnacja ze studiów" dostępnej na koncie rekrutacyjnym w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) - Kandydat wskazuje powód rezygnacji oraz sposób odbioru dokumentów:
  - odbiór osobisty
  - przez osobę trzecią
  - wysyłka)


   

  Rezygnacja z jednego kierunku i zmiana na drugi, na który Kandydat się zakwalifikował

  Rezygnacja z jednego kierunku i przeniesienie dokumentów na drugi jest możliwa

  w następujący sposób:

  1. Osobiste złożenie rezygnacji w Biurze Promocji i Rekrutacji (wymagany dokument tożsamości!)
  i przeniesienie dokumentów na drugi kierunek

  2. Skorzystanie z opcji „Rezygnacja ze studiów” i wybranie wariantu „przenieść na inny kierunek UMB,
  na który się zakwalifikowałem/am”


  Wszystkie rezygnacje składane za pośrednictwem IRK  należy potwierdzić linkiem aktywacyjnym wysyłanym przez na e-maila podanego w rekrutacji!.


  Biuro Promocji i Rekrutacji
  czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30
  15-089 Białystok , ul. Jana Kilińskiego 1 (lewe skrzydło Pałacu Branickich)
  tel. 85 748 54 73, 85 748 54 72, kom. 506 374 319
  e-mail: brip@umb.edu.pl


  Ważne informacje dla podejmujących studia
  w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku


  Szkolenie biblioteczne (dotyczy studentów I roku)
   

  Szkolenie biblioteczne w 2021 r. odbędzie się online. Platforma szkoleniowa zostanie uruchomiona
  pod linkiem:
  https://biblioteka.umb.edu.pl/index.php/szkolenie-biblioteczne od 23 września.
  Do udziału w szkoleniu niezbędny będzie numer albumu studenta, który drogą e-mailową z Biura Rekrutacji otrzyma każdy przyjęty kandydat, nie wcześniej niż 18 września.


  Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych
  Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2021r.


  Uroczysta Inauguracja 
  Uroczysta Inauguracja odbędzie się 8 października 2021r. Zapraszamy na transmisję online.


  Ważne telefony po rozpoczęciu zajęć
  Obsługa kierunków w Dziekanatach:
  Lekarski tel. +48 85 748 54 75, +48 85 748 54 80, +48 85 748 57 53

  Lekarsko-Dentystyczny tel. +48 85 748 54 79

  Techniki Dentystyczne tel. +48 85 748 54 29

  Analityka Medyczna tel. +48 85 748 58 43

  Farmacja tel. +48 85 748 54 19

  Kosmetologia tel. +48 85 748 58 44

  Biostatystyka tel. +48 85 686 50 02

  Dietetyka tel. +48 85 686 50 06

  Elektroradiologia tel. +48 85 686 50 06

  Fizjoterapia tel. +48 85 748 54 95

  Logopedia z Fonoaudiologią tel. +48 85 748 54 93

  Pielęgniarstwo tel. +48 85 748 54 94

  Położnictwo tel. +48 85 748 54 93

  Ratownictwo Medyczne tel. +48 85 748 54 93

  Zdrowie Publiczne tel. +48 85 686 50 06


  Plan zajęć i podział na grupy
  Plan zajęć i podział na grupy zostanie opublikowany przed rozpoczęciem zajęć. Informacje o planie będą zamieszczone na stronie właściwego wydziału, przy wybranym kierunku – w zakładce Informacje dla studentów i/lub w dziekanacie. W ostatnim tygodniu września opublikowane zostaną również terminy zjazdów i plan zajęć na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia.


  E-learning

  Zajęcia w trybie zdalnym przeprowadzane są z wykorzystaniem platformy edukacyjnej Blackboard.

  Informacje o e-learningu znajdują się na www.umb.edu.pl w zakładce Studenci /e-learning


  Legitymacja studencka
  Prosimy o niedokonywanie opłat za legitymację na rachunki bankowe przeznaczone do opłat rekrutacyjnych! Wszyscy przyjęci na studia kandydaci otrzymają nowy rachunek bankowy. Informacja o nadaniu nowego rachunku (do opłat za legitymacje i czesne) zostanie przesłana e-mailem w II połowie września.

  Odbiór legitymacji w dziekanacie, po okazaniu dowodu wpłaty nie wcześniej niż po rozpoczęciu zajęć.
  Terminy odbioru opublikuje właściwy dla kierunku studiów dziekanat.

  Wysokość opłat za legitymację wynosi: 22 zł.

  Uwaga: studenci kontynuujący studia II stopnia w UMB, którzy zaznaczyli w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, że nie chcą nowej legitymacji nie wnoszą opłaty. Aktualnie posiadane legitymacje będą przedłużane na dotychczasowych zasadach.


  Domy studenckie

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie UMB w zakładce Studenci/Domy studenta

  Dom Studenta nr 1, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, e-mail: ds1@umb.edu.pl, tel. +48 85 748 57 99

  Dom Studenta nr 2, ul. Waszyngtona 23, 15-267 Białystok, e-mail: ds2@umb.edu.pl, tel. +48 85 742 05 49


  Stypendia

  Informacje na stronie UMB w zakładce Studenci/Stypendia

  W przypadku pytań i wątpliwości jednostką właściwą do udzielania informacji na temat stypendiów jest:

  Dział Spraw Studenckich, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Pałac Branickich

  tel. +48 85 748 54 27, e-mail: dss@umb.edu.pl


  Ubezpieczenia OC i NNW

  Ubezpieczenia będzie można wykupić on-line pod koniec września 2021 roku, a w październiku również stacjonarnie. 

  Szczegółowe informacje dostępne będą na profilu Samorządu na Facebooku:  facebook.com/samorzad.umb


  Plan kampusu
  Plan kampusu dostępny na stronie: www.umb.edu.pl/plan_kampusu


  Biuro Promocji i Rekrutacji
  czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30
  15-089 Białystok , ul. Jana Kilińskiego 1 (lewe skrzydło Pałacu Branickich)
  tel. 85 748 54 73, 85 748 54 72, kom. 506 374 319
  e-mail: brip@umb.edu.pl