Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ważne Informacje dla kandydatów na studia.
 • Ostatnia zmiana 15.11.2023 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Ważne Informacje dla kandydatów na studia


  Ważne informacje dla KANDYDATÓW
  oraz PODEJMUJĄCYCH studia
  w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w 2024r.

   


  Każdy kiedyś zaczynał. Będzie dobrze!


  Listy rankingowe i składanie dokumentów

  Listy rankingowe publikujemy na stronie listyrankingowe.umb.edu.pl

  Pierwsze listy – 12 lipca 2024r., zmiany na listach publikujemy co kilka dni.
  Planowe zamknięcie rekrutacji - 30 września 2024r., w wyjątkowych sytuacjach po tym terminie; po zamknięciu rekrutacji na danym kierunku na koncie Kandydata pojawi się informacja o wpisaniu na listę studentów lub decyzja o nieprzyjęciu (do pobrania w pdf).

  Złożenie dokumentów na jeden kierunek studiów nie oznacza rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie na pozostałe kierunki (w przypadku, gdy kandydat rekrutuje na kilka kierunków studiów jednocześnie). Skreślenie z udziału w rekrutacji następuje wówczas, gdy kandydat złożył rezygnację z kierunku studiów lub nie złożył dokumentów w wymaganym terminie.


  Rezygnacja z udziału w rekrutacji na UMB (już po złożeniu dokumentów)
  Rezygnacji z kierunku można dokonać osobiście w Biurze Rekrutacji (pamiętaj o dokumencie tożsamości!) lub skorzystać z opcji "Rezygnacja" z poziomu konta w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) - klawisz przy nazwie kierunku, którego dotyczy rezygnacja, wskazując powód rezygnacji oraz sposób odbioru dokumentów (osobisty, przez osobę trzecią, wysyłka).


  Rezygnacja z jednego kierunku i zmiana na drugi, na który Kandydat się zakwalifikował

  Rezygnacji z jednego kierunku i przeniesienia dokumentów na drugi kierunek można dokonać osobiście w Biurze Rekrutacji (pamiętaj o dokumencie tożsamości!) lub skorzystać z opcji "Rezygnacja" z poziomu konta w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) - klawisz przy nazwie kierunku, którego dotyczy rezygnacja - trzeba napisać na jaki kierunek przełożyć dokumenty


  Szkolenie biblioteczne (dotyczy studentów I roku)
  Szkolenie biblioteczne odbywa się online. Link do szkolenia aktywowany jest w przedostatnim lub ostatnim tygodniu września. Udział w szkoleniu potwierdza się numerem albumu studenta, który każdy przyjęty kandydat otrzyma w przedostatnim lub ostatnim tygodniu września.


  Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych
  Zajęcia ruszają 1 października 2024r.


  Uroczysta Inauguracja 
  Termin uroczystej Inauguracji zostanie opublikowany pod koniec czerwca 2024r.  Zapraszamy na transmisję online.


  Plan zajęć i podział na grupy
  Plan zajęć i podział na grupy zostanie opublikowany przed rozpoczęciem zajęć. Informacje o planie będą zamieszczone na stronie właściwego dziekanatu, przy wybranym kierunku – w zakładce Informacje dla studentów i/lub w dziekanacie. W ostatnim tygodniu września opublikowane zostaną również terminy zjazdów i plan zajęć na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia.


  Legitymacja studencka
  Wysokość opłat za legitymację wynosi: 22 zł. Opłat należy dokonać maksymalnie do 13 września 2024r. Odbiór legitymacji (po przedłożeniu dowodu opłaty) będzie się odbywał w dziekanatach, w ustalonych terminach.


  E-learning

  Zajęcia w trybie zdalnym przeprowadzane są z wykorzystaniem platformy edukacyjnej  Blackboard.

  Informacje o e-learningu znajdują się na www.umb.edu.pl w zakładce Studenci /e-learning


  Domy studenckie

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie UMB w zakładce Studenci/Domy studenta

  Dom Studenta nr 1, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, e-mail: ds1@umb.edu.pl, tel. +48 85 748 57 99

  Dom Studenta nr 2, ul. Waszyngtona 23, 15-267 Białystok, e-mail: ds2@umb.edu.pl, tel. +48 85 742 05 49


  Stypendia

  Informacje na stronie UMB w zakładce Studenci/Stypendia

  W przypadku pytań i wątpliwości jednostką właściwą do udzielania informacji na temat stypendiów jest:

  Dział Spraw Studenckich, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Pałac Branickich

  tel. +48 85 748 54 27, e-mail: dss@umb.edu.pl


  Ubezpieczenia OC i NNW

  Pytania dotyczące szczegółów i sposobu ubezpieczeń należy kierować na adres Samorządu Studenckiego UMB: samorzad@umb.edu.pl


  Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami  - Dział Spraw Studenckich tel. + 48 85 748 57 83


  Plan kampusu
  Plan kampusu dostępny na stronie: www.umb.edu.pl/plan_kampusu  Przewodnik Pierwszaka przygotowany przez Samorząd Studentów UMB