Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ważne Informacje dla kandydatów na studia.
 • Ważne Informacje dla kandydatów na studia. Pałac Branickich główna brama
 • Treść niedostępna...

  powrót
  Ostatnia zmiana 18.11.2022 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Ważne Informacje dla kandydatów na studia


  Ważne informacje dla KANDYDATÓW
  oraz PODEJMUJĄCYCH studia
  w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

   


  Każdy kiedyś zaczynał. Będzie dobrze!


  Listy rankingowe i składanie dokumentów

  Listy rankingowe publikujemy na stronie listyrankingowe.umb.edu.pl

  Pierwsze listy – 11 lipca 2022r., zmiany na listach publikujemy co kilka dni.
  Planowe zamknięcie rekrutacji - 30 września 2022r., w wyjątkowych sytuacjach po tym terminie.

  Złożenie dokumentów na jeden kierunek studiów nie oznacza rezygnacji z ubiegania się o przyjęcie na pozostałe kierunki (w przypadku, gdy kandydat rekrutuje na kilka kierunków studiów jednocześnie). Skreślenie z udziału
  w rekrutacji następuje wówczas, gdy kandydat złożył rezygnację z kierunku studiów lub nie złożył dokumentów
  w wymaganym terminie.


  Rezygnacja z udziału w rekrutacji na UMB (już po złożeniu dokumentów)
  Rezygnacji z kierunku można dokonać osobiście w Biurze Rekrutacji (pamiętaj o dokumencie tożsamości!) lub skorzystać z opcji "Rezygnacja ze studiów" z poziomu konta w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) wskazując powód rezygnacji oraz sposób odbioru dokumentów (osobisty, przez osobę trzecią, wysyłka). Rezygnacje składane za pośrednictwem IRK  należy potwierdzić linkiem aktywacyjnym wysyłanym na e-maila podanego w rekrutacji!


  Rezygnacja z jednego kierunku i zmiana na drugi, na który Kandydat się zakwalifikował

  Rezygnacji z jednego kierunku i przeniesienia dokumentów na drugi kierunek można dokonać osobiście w Biurze Rekrutacji (pamiętaj o dokumencie tożsamości!) lub skorzystać z opcji "Rezygnacja ze studiów" z poziomu konta w Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK) wybierając wariant „przenieść na inny kierunek UMB, na który się zakwalifikowałem/am”. Rezygnacje składane za pośrednictwem IRK  należy potwierdzić linkiem aktywacyjnym wysyłanym na e-maila podanego w rekrutacji!


  Szkolenie biblioteczne (dotyczy studentów I roku)
  Szkolenie biblioteczne w 2022 r. odbędzie się online. Platforma szkoleniowa zostanie uruchomiona
  w ostatnim tygodniu września 2022r. Do udziału w szkoleniu niezbędny będzie numer albumu studenta, który drogą e-mailową z Biura Rekrutacji otrzyma każdy przyjęty kandydat kilka dni przed szkoleniem.


  Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych
  Rok akademicki rozpoczyna się 1 października 2022r., a zajęcia ruszają 3 października 2022r.


  Uroczysta Inauguracja 
  Uroczysta Inauguracja odbędzie się 7 października 2022r. Zapraszamy na transmisję online.


  Plan zajęć i podział na grupy
  Plan zajęć i podział na grupy zostanie opublikowany przed rozpoczęciem zajęć. Informacje o planie będą zamieszczone na stronie właściwego dziekanatu, przy wybranym kierunku – w zakładce Informacje dla studentów i/lub w dziekanacie. W ostatnim tygodniu września opublikowane zostaną również terminy zjazdów i plan zajęć na studiach niestacjonarnych drugiego stopnia.


  Legitymacja studencka
  Wysokość opłat za legitymację wynosi: 22 zł. Prosimy o niedokonywanie opłat za legitymację na rachunki bankowe przeznaczone do opłat rekrutacyjnych! Wszyscy przyjęci na studia kandydaci otrzymają nowy rachunek bankowy. Informację o nadaniu nowego rachunku (do opłat za legitymacje
  i czesne) wyślemy e-mailem w II połowie września.
  Osobisty odbiór legitymacji w dziekanacie, po okazaniu dowodu wpłaty nie wcześniej niż po rozpoczęciu zajęć.
  Terminy odbioru opublikuje właściwy dla kierunku studiów dziekanat.


  E-learning

  Zajęcia w trybie zdalnym przeprowadzane są z wykorzystaniem platformy edukacyjnej  Blackboard.

  Informacje o e-learningu znajdują się na www.umb.edu.pl w zakładce Studenci /e-learning


  Domy studenckie

  Szczegółowe informacje dostępne są na stronie UMB w zakładce Studenci/Domy studenta

  Dom Studenta nr 1, ul. Akademicka 3, 15-267 Białystok, e-mail: ds1@umb.edu.pl, tel. +48 85 748 57 99

  Dom Studenta nr 2, ul. Waszyngtona 23, 15-267 Białystok, e-mail: ds2@umb.edu.pl, tel. +48 85 742 05 49


  Stypendia

  Informacje na stronie UMB w zakładce Studenci/Stypendia

  W przypadku pytań i wątpliwości jednostką właściwą do udzielania informacji na temat stypendiów jest:

  Dział Spraw Studenckich, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, Pałac Branickich

  tel. +48 85 748 54 27, e-mail: dss@umb.edu.pl


  Ubezpieczenia OC i NNW

  Ubezpieczenia będzie można wykupić on-line i stacjonarnie w październiku. Szczegółowe informacje dostępne będą na profilu Samorządu Studentów UMB na Facebooku.


  Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych  - Dział Spraw Studenckich tel. + 48 85 748 57 83


  Plan kampusu
  Plan kampusu dostępny na stronie: www.umb.edu.pl/plan_kampusu


   

  Zobacz Przewodnik Pierwszaka przygotowany przez Samorząd Studentów UMB