• Ostatnia zmiana 09.08.2017 przez Administrator UMB

  Domy Studenta

     
  Domy Studenta
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dysponuje dwoma Domami Studenta, położonymi w centrum Białegostoku oferującymi miejsca dla studentów i pokoje  hotel
               

                             Dom Studenta Nr 1

   

                           Dom Studenta Nr 2

   

   

   

   

   

   

                                                                                      

   
  rownik  tel +48 85 748 5798
  Portiernia Tel +48 85 748 5801

   

   

   

   

   

   

                         

   

                        

  UWAGA

  DOTYCZY OSÓB REKRUTUJĄCYCH SIĘ DO ZAMIESZKANIA W DS1 LUB DS2

  NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

  1. NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK I OŚWIADCZENIE O DOCHODACH ZA 2016 R. (osobiście lub listownie) DO 24.08.2017 R.

  2. NALEŻY WPŁACIĆ KAUCJĘ 200 ZŁ NA KONTO UCZELNI Z DOPISKIEM - KAUCJA DS1 LUB DS2 DO 01.09.2017 R.

  3. W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UBIEGANIA SIĘ Z MIEJSCA W DS, NALEŻY POWIADOMIĆ PISEMNIE ADMINISTRACJĘ

      DO DNIA 02.09.2017 R.

  4. W PRZYPADKU REZYGNACJI Z ZAREZERWOWANEGO MIEJSCA PO 02.09.2017 ROKU, KAUCJA NIE BĘDZIE

      PODLEGAŁA ZWROTOWI

   

  English version   The Rules of the Dormitory of the Medical University in Bialystok

  enlightenedDorm application

  ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU

  (ODPŁATNOŚĆ ZA MIEJSCE W DS)

   

   

  Domy Studenta , położone w centrum Białegostoku oferują miejsca dla studentów i pokoje gościnne DS1,DS2

   

   

   

   

  Przypominamy, że przed zakwaterowaniem w nowym roku akademickim, należy bezwzględnie okazać potwierdzenie wpłaty kaucji

                                numer konta bankowego: 40 1240 5211 1111 0000 4920 7392

  WNIOSEK I ZAŁĄCZNIKI:

    DOCHÓD LICZYMY Z 2016 ROKU

   

   

  Przychodnia lekarska: tel. 857485808