• Ostatnia zmiana 31.08.2018 przez Dom Studenta

  Domy Studenta

     
  Domy Studenta
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dysponuje dwoma Domami Studenta, położonymi w centrum Białegostoku oferującymi miejsca dla studentów i pokoje  hotel
               

                             Dom Studenta Nr 1

   

                           Dom Studenta Nr 2

   

   

   

   

   

   

                                                                                      

   
  rownik  tel +48 85 748 5798
  Portiernia Tel +48 85 748 5801

   

   

   

   

   

   

                         

   

                        

  UWAGA

  DOTYCZY OSÓB PIERWSZY RAZ REKRUTUJĄCYCH SIĘ DO ZAMIESZKANIA W DS1 (DS2 - BRAK MIEJSC)

   ROK AKADEMICKI 2018/2019

  1. NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK I OŚWIADCZENIE O DOCHODACH ZA 2017 R. (osobiście lub listownie) DO 24.08.2018 R.

  2. NALEŻY WPŁACIĆ KAUCJĘ 200 ZŁ DO 01.09.2018 R NA KONTO UCZELNI Z DOPISKIEM - KAUCJA DS1 LUB DS2, IMIĘ I NAZWISKO

  3. W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UBIEGANIA SIĘ Z MIEJSCA W DS, NALEŻY POWIADOMIĆ PISEMNIE ADMINISTRACJĘ

      DO DNIA 02.09.2018 R.

  4. W PRZYPADKU REZYGNACJI Z ZAREZERWOWANEGO MIEJSCA PO 02.09.2018 ROKU, KAUCJA NIE BĘDZIE

      PODLEGAŁA ZWROTOWI

  KROKI W UBIEGANIU SIĘ O MIEJSCE W DOMU STUDENTA

   

   

   

  OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW

  STUDENCI, KTÓRZY CHCĄ PRZEDŁUŻYĆ ZAKWATEROWANIE NA NASTEPNY ROK I CHCĄ MIESZKAĆ W OKRESIE WAKACJI, SKŁADAJĄ WNIOSKI DO 24.05.2018 ROKU, DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

   

   

  English version   The Rules of the Dormitory of the Medical University in Bialystok

  Regulaminy

  enlightenedDorm application

  ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU

  (ODPŁATNOŚĆ ZA MIEJSCE W DS)

   

   

  Domy Studenta , położone w centrum Białegostoku oferują miejsca dla studentów i pokoje gościnne DS1,DS2

   

   

   

   

  Przypominamy, że przed zakwaterowaniem w nowym roku akademickim, należy bezwzględnie okazać potwierdzenie wpłaty kaucji

                                numer konta bankowego: 40 1240 5211 1111 0000 4920 7392

  WNIOSEK I ZAŁĄCZNIKI:

    DOCHÓD LICZYMY Z 2017 ROKU

   

   

  Przychodnia lekarska: tel. 857485808