• Ostatnia zmiana 16.04.2018 przez Dom Studenta

  Domy Studenta

     
  Domy Studenta
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku dysponuje dwoma Domami Studenta, położonymi w centrum Białegostoku oferującymi miejsca dla studentów i pokoje  hotel
               

                             Dom Studenta Nr 1

   

                           Dom Studenta Nr 2

   

   

   

   

   

   

                                                                                      

   
  rownik  tel +48 85 748 5798
  Portiernia Tel +48 85 748 5801

   

   

   

   

   

   

                         

   

                        

  UWAGA

  DOTYCZY OSÓB PIERWSZY RAZ REKRUTUJĄCYCH SIĘ DO ZAMIESZKANIA W DS1 LUB DS2

   ROK AKADEMICKI 2018/2019

  1. NALEŻY ZŁOŻYĆ WNIOSEK I OŚWIADCZENIE O DOCHODACH ZA 2017 R. (osobiście lub listownie) DO 24.08.2018 R.

  2. NALEŻY WPŁACIĆ KAUCJĘ 200 ZŁ NA KONTO UCZELNI Z DOPISKIEM - KAUCJA DS1 LUB DS2 DO 01.09.2018 R.

  3. W PRZYPADKU REZYGNACJI Z UBIEGANIA SIĘ Z MIEJSCA W DS, NALEŻY POWIADOMIĆ PISEMNIE ADMINISTRACJĘ

      DO DNIA 02.09.2018 R.

  4. W PRZYPADKU REZYGNACJI Z ZAREZERWOWANEGO MIEJSCA PO 02.09.2018 ROKU, KAUCJA NIE BĘDZIE

      PODLEGAŁA ZWROTOWI

  OGŁOSZENIE DLA MIESZKAŃCÓW

  STUDENCI, KTÓRZY CHCĄ PRZEDŁUŻYĆ ZAKWATEROWANIE NA NASTEPNY ROK, SKŁADAJĄ WNIOSKI DO 24.05.2018 ROKU, DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

   

   

  English version   The Rules of the Dormitory of the Medical University in Bialystok

  Regulaminy

  enlightenedDorm application

  ZARZĄDZENIE REKTORA UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU

  (ODPŁATNOŚĆ ZA MIEJSCE W DS)

   

   

  Domy Studenta , położone w centrum Białegostoku oferują miejsca dla studentów i pokoje gościnne DS1,DS2

   

   

   

   

  Przypominamy, że przed zakwaterowaniem w nowym roku akademickim, należy bezwzględnie okazać potwierdzenie wpłaty kaucji

                                numer konta bankowego: 40 1240 5211 1111 0000 4920 7392

  WNIOSEK I ZAŁĄCZNIKI:

    DOCHÓD LICZYMY Z 2017 ROKU

   

   

  Przychodnia lekarska: tel. 857485808