• Ogłoszenia

  Nowe konkursy Narodowego Centrum Nauki ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

  05.08.2019 10:31
  Autor: Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

  Koordynatorzy dyscyplin Narodowego Centrum Nauki ogłaszają dwa konkursy - GRIEG i IdeaLab ­- finansowane ze środków pochodzących z funduszy norweskich (środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021) oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

  NCN pełni w nich rolę operatora odpowiedzialnego za badania podstawowe.

  Program "Badania" finansowany z w/w funduszy, z alokacją ponad 48,77 mln Euro, ma na celu wspieranie polskiej nauki oraz zintensyfikowanie współpracy pomiędzy nauką, biznesem i społeczeństwem. 40% tych środków jest przeznaczonych na wspieranie badań podstawowych, między innymi w ramach konkursów GRIEG oraz IdeaLab.

  GRIEG jest konkursem na wspólne polsko-norweskie projekty badawcze realizowane we wszystkich dziedzinach nauk (wg paneli NCN), ze szczególnym uwzględnieniem badań polarnych i badań z zakresu nauk społecznych. Badania muszą być realizowane wspólnie przez polsko-norweskie zespoły badawcze, składające się z co najmniej jednego partnera polskiego, pełniącego rolę lidera konsorcjum, oraz co najmniej jednego partnera norweskiego. Kierownikiem projektu może być naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w polskiej instytucji badawczej. Liderem norweskiej części zespołu badawczego musi być instytucja badawcza. W skład konsorcjum mogą wchodzić instytucje badawcze, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Czas realizacji projektu może wynosić 24 miesiące lub 36 miesięcy.

  Budżet konkursu wynosi ponad 37 mln euro.

  Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji polsko-norweskiego projektu musi mieścić się w przedziale od 0,5 do 1,5 mln euro. Z grantu można finansować koszty wynagrodzeń i stypendiów zespołu badawczego, zakup aparatury, materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji oraz inne koszty związane z realizacją projektu.

  Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system ZSUN/OSF, dostępny pod adresem https://osf.opi.org.pl, zgodnie z procedurą składania wniosków.

  Termin składania wniosków upływa 17 września 2019 r.

  Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą na stronie NCN.

   

  IdeaLab to interaktywny warsztat organizowany przez NCN w dniach 21-25 października 2019 r. dla około 30 Uczestników wyłonionych przez Zespół Ekspertów. W warsztacie wezmą udział Uczestnicy reprezentujący szeroki zakres dyscyplin, kompetencji, czy ścieżek kariery, których doświadczenie pozwoli spojrzeć na tematykę badawczą konkursu w nowy sposób.

  Konkurs będzie przeprowadzony zgodnie z formułą "sandpit" opracowaną przez Radę Nauk Ścisłych i Technicznych Wielkiej Brytanii i stosowaną przez Norweską Radę Badań pod nazwą idélab. Głównym elementem konkursu są warsztaty, podczas których uczestnicy reprezentujący instytucje badawcze, organizacje pozarządowe, czy inne instytucje publiczne lub prywatne zmierzą się z wyzwaniami stojącymi przed współczesnymi społeczeństwami. Nowatorska formuła warsztatów wspiera opracowanie przełomowych, interdyscyplinarnych i innowacyjnych koncepcji projektów badawczych.

  Warsztat IdeaLab to:

  ·         intensywne przedsięwzięcie obejmujące opracowanie projektów badawczych i ich ocenę,

  ·         wymaga pełnego zaangażowania i uczestnictwa we wszystkich dniach warsztatu zgodnie z przygotowanym programem,

  ·         nie będzie możliwości wykonywania innych działań niż przewidziane w intensywnym programie warsztatu,

  ·         nie będzie możliwe korzystanie z telefonów komórkowych w czasie sesji warsztatowych

  Zgłoszenie na warsztaty IdeaLab należy składać wyłącznie poprzez formularz rejestracyjny na stronie https://idealab.ncn.gov.pl

  Termin składania zgłoszeń na warsztaty IdeaLab upływa 19 sierpnia 2019 r.

  Koncepcje projektów badawczych, które zostaną pozytywnie ocenione przez Panel Ekspertów, będą mogły zostać opracowane w formie wniosków pełnych.

  Od 24 października do 16 grudnia 2019 r. możliwe będzie składanie wniosków pełnych na finansowanie projektów badawczych za pośrednictwem systemu zsun/osf: https://osf.opi.org.pl .

  Do konkursu można będzie zgłosić projekty badawcze realizowane wspólnie przez zespoły badawcze, składające się z co najmniej jednego partnera polskiego, pełniącego rolę lidera konsorcjum oraz co najmniej jednego partnera z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu. Kierownikiem projektu może być naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zatrudniony w polskiej organizacji badawczej. W skład konsorcjum mogą wchodzić instytucje badawcze, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy.  Konkurs IdeaLab jest finansowany z funduszy EOG, czyli środków Mechanizmu Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021. Budżet konkursu wynosi niemal 4,5 mln euro. Wnioskowana wysokość finansowania na cały okres realizacji projektu musi mieścić się w przedziale od 0,5 do 1,5 mln euro. Z grantu można finansować koszty wynagrodzeń i stypendiów zespołu badawczego, zakup aparatury, materiałów i usług, koszty wyjazdów i konferencji oraz inne koszty związane z realizacją projektu. Czas realizacji projektu może wynosić 24 miesiące lub 36 miesięcy.

  Prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową zawartą na stronie NCN.

  Informacja pochodzi ze strony NCN.

  Osoby zainteresowane konkursem proszone są o kontakt z Działem Nauki UMB:

  Panią Ewą Andruszkiewicz (e-mail: ewa.andruszkiewicz@umb.edu.pl, tel. 85 686 51 18)

  lub

  Panią Anną Łabieniec - Matusiewicz (e-mail: anna.labieniec-matusiewicz@umb.edu.pl, tel. 85 748 55 14).

  Powrót