• Ogłoszenia

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w sieci POLCRIN

  28.04.2020 18:33
  Autor: Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku rozpoczął współpracę w ramach sieci POLCRIN.

  Kwestionariusz oceny ośrodka zgłoszony przez UMB został zweryfikowany przez zespoł główny organizacji ECRIN, UMB został zaakceptowany i włączony do struktury POLCRIN. Reprezentantem ośrodka jest prof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszko, który pełni też funkcję Zastępcy Reprezentanta Krajowego w ramach POLCRIN.

   

  POLCRIN (Polish Clinical Research Infrastructure Network) to krajowa sieć ośrodków prowadzących badania kliniczne produktów leczniczych i wyrobów medycznych, będąca częścią ogólnoeuropejskiej sieci ECRIN - Europejska Sieć Infrastruktur Badań Klinicznych (ang. European Clinical Research Infrastructure Network). Sieć ECRIN jest organizacją typu non-profit, która powstała, aby promować i ułatwiać prowadzenie międzynarodowych badań klinicznych na naszym kontynencie. Działalność ECRIN skupia się na badaniach klinicznych zainicjowanych przez sponsorów akademickich, a także przez małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora biotechnologii i wyrobów medycznych.

  23 sierpnia 2019 r. Polska – jako POLCRIN – oficjalnie dołączyła do sieci ECRIN, ze statusem tzw. obserwatora. Instytucją reprezentującą nasz kraj w ECRIN została Agencja Badań Medycznych. Aktualnie do sieci ECRIN należy dwanaście krajów: dziewięć z nich posiada status członka (Czechy, Francja, Hiszpania, Irlandia, Niemcy, Norwegia, Węgry, Włochy i Portugalia), a pozostałe trzy ma status obserwatora (Polska, Słowacja, Szwajcaria). Tym samym sieć ECRIN obejmuje obszar zamieszkały przez około 350 mln obywateli Europy.

   

  W związku z tworzeniem sieci współpracujących ośrodków, Agencja Badań Medycznych uruchomiła do dyspozycji polskich badaczy oraz ich zespołów stronę internetową organizacji pod adresem: https://polcrin.abm.gov.pl/. Strona przekazuje informacje o sieci POLCRIN, jak również rzetelne treści wspomagające prowadzenie niekomercyjnych badań klinicznych.

  Zachęcamy do zapoznania się z treścią strony.

  Powrót