• Ogłoszenia

  Naukowa Fundacja Polpharmy zaprasza studentów studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do udziału w konkursie o stypendium naukowe

  13.10.2020 13:57
  Autor: Dział Nauki

   

  Naukowa Fundacja Polpharmy zaprasza studentów studiów doktoranckich uczelni medycznych i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego do udziału w konkursie o stypendium naukowe.

  Program jest adresowany do młodych naukowców, którzy w roku składania wniosku o stypendium naukowe Fundacji nie mają ukończonych 30 lat. Celem programu jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych doktorantów. Nagrodą jest 10 stypendiów, każde o wartości 10 tys. zł.

  Stypendyści wyłonieni zostaną w drodze konkursu organizowanego przez Fundację. Rada Naukowa Fundacji opracowała następujące kryteria oceny wniosków: publikacje – do 50 pkt., osiągnięcia naukowe – do 30 pkt. i praca doktorska – do 20 pkt.

  Szczegółowe informacje na temat zasad zgłaszania kandydatów oraz organizacji konkursu zostały zawarte w regulaminie i wniosku o przyznanie stypendium. Oba dokumenty do pobrania są dostępne na stronie internetowej Fundacji.

  Jednocześnie informujemy, iż decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego stypendium Fundacji zostało wpisane na listę stypendiów naukowych.

  W przypadku zainteresowania w/w konkursem uprzejmie proszę o wcześniejszy kontakt z Panią Agnieszką Szczepurą z Działu Nauki, e-mail: agnieszka.szczepura@umb.edu.pl tel.: 85 748 54 89.

  Sporządzone wnioski należy składać do Działu Nauki w dwóch egzemplarzach, do podpisu przez osoby reprezentujące jednostkę, do 18 grudnia 2020 r.

  Termin składania wniosków do w/w konkursu upływa 31 grudnia 2020 r.

  Powrót