• Ogłoszenia

  Zaproszenie do współpracy z ekspertami z zagranicy – Postdoctoral Fellow z MSCA Horyzont Europa

  01.06.2021 15:33
  Autor: Dział Rozwoju i Ewaluacji

  Serdecznie zapraszam doświadczonych pracowników naukowych do zgłaszania się na opiekunów międzynarodowych badaczy ze stopniem doktora, którzy chcieliby ubiegać się wraz z UMB o granty badawczo-szkoleniowe dla postdoków. Kandydaci na mentora powinni być ekspertami w swojej dziedzinie, posiadać doświadczenie w roli opiekunów naukowych oraz dysponować czasem, który mogliby poświęcić zatrudnionemu naukowcowi. Jeżeli znają Państwo badaczy z zagranicy, którzy mogliby być zainteresowani współpracą, zachęcam do zaproponowania im unikatowej możliwości prowadzenia badań na UMB dzięki stypendium Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) w Programie Ramowym Horyzont Europa.

  Postdoctoral Fellowships MSCA są skierowane do naukowców ze stopniem doktora, którzy chcą prowadzić działalność naukową za granicą, zdobywać nowe umiejętności i rozwijać swoją karierę zawodową. Stypendia te mają na celu zachęcenie europejskich naukowców do pozostania w Europie, wzmocnienie potencjału ludzkiego, przyciąganie badaczy z całego świata czy zainteresowanie młodych ludzi karierą naukową. PF Marii Skłodowskiej-Curie zachęcają badaczy do mobilności poprzez realizację indywidualnych projektów badawczych oraz poszerzanie i rozwijanie kompetencji badawczych i pozanaukowych w innych krajach, dyscyplinach i sektorach pozaakademickich. Mobilność jest kluczowa dla rozwoju kariery naukowej i ma duże znaczenie w transferowaniu wiedzy między państwami.

  Naukowcy ubiegający się o grant IF MSCA muszą posiadać stopień doktora lub wykazać się przynajmniej 4-letnim doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych, mogą pochodzić z dowolnego kraju świata, ale muszą spełniać kryterium mobilności, czyli mogą realizować grant w kraju instytucji przyjmującej (np. w Polsce), w którym nie przebywali dłużej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich trzech lat.

   

  Dodatkowe informacje znajdą Państwo na stronie:

  https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/postdoctoral-fellowships

   

  Jeśli mają Państwo jakieś pytania proszę o kontakt z Działem Rozwoju i Ewaluacji (maria.szlachta@umb.edu.pl, ewa.wroblewska-recko@umb.edu.pl).

  Zgłoszenia proszę wysyłać na adres dre@umb.edu.pl do 10.06.2021.

   

  Z poważaniem

   

  Prof. dr hab. Marcin Moniuszko

  Prorektor ds. Nauki i Rozwoju

  Powrót