• Ogłoszenia

  Ogłoszenie II międzynarodowego konkursu w ramach programu Neuron Cofund 2

  14.01.2022 08:26
  Autor: Dział Rozwoju i Ewaluacji

             7 stycznia 2022 r. został ogłoszony II międzynarodowy konkurs w ramach programu Neuron Cofund 2 pt. „Multinational and Translational Research Projects on Cerebrovascular Diseases including Small Vessel and Brain Barrier Dysfunction”.

  Program Neuron Cofund 2 angażuje 25 instytucji z 22 państw we współpracę, której celem jest stworzenie warunków rozwoju współpracy, korzystnej wymiany wiedzy i doświadczeń oraz integracji źródeł finansowania badań w obszarze neurobiologii, neurologii i psychiatrii w krajach partnerskich.

  Kto może złożyć wniosek po stronie polskiej:

  • Organizacje badawcze,
  • Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa,
  • Grupy podmiotów.

   

  Wnioski powinny odnosić się przynajmniej do jednego z poniższych zagadnień:

  1. Fundamental research addressing the pathogenesis, aetiology, progression, treatment and prevention of cerebrovascular diseases including CSVD as well as basic research to elucidate the role of brain barriers on cerebrovascular diseases. This may include the development of innovative or shared resources and technologies including computational and statistical tools, as considered of relevance in the context of this call.

   

  2. Clinical research to develop novel strategies for prevention (including secondary prevention), diagnosis, patient stratification, therapy and/or rehabilitation for cerebrovascular diseases

   

  Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 600 000 euro przy czym, niezależnie od liczby partnerów z Polski, maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 200 000 euro,.

  Poziom dofinansowania uzależniony jest od rodzajów prac przewidzianych w projekcie.

  Harmonogram konkursu:

  • Nabór wniosków wstępnych: 7 stycznia - 8 marca 2022 r.
  • Nabór wniosków pełnych: 20 maja - 28 czerwca 2022 r.
  • Wyniki oceny II etapu i publikacja listy rankingowej: listopad 2022 r.

   

  Strona NCBR konkursu.

  W przypadku zainteresowania konkursem prosimy o kontakt z Działem Rozwoju i Ewaluacji (Maria Szlachta: maria.szlachta@umb.edu.pl, tel. 85 686 5116; Ewa Wróblewska-Rećko: ewa.wroblewska-recko@umb.edu.pl, tel. 85 748 5463).

  Powrót