Bezpłatna pomoc psychologa
 • Komunikaty

  Pilotażowy program stypendiów

  29.08.2022 10:27
  Autor: Dział Spraw Studenckich

  Informujemy, że powstał program przyznawania stypendiów w wysokości 2280 zł miesięcznie studentom, którzy zgłoszą się jako ochotnicy do pełnienia służby w Wojsku Polskim.Tryb składania i przyznawania stypendiów obejmuje złożenie wniosku do Szefa #CWCR za pośrednictwem właściwego #WCR-u następujących wniosków: 1. przyznanie stypendium; 2. powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej (w trakcie studiów); 3. powołanie do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej na czas kształcenia w ramach kursu oficerskiego (po ukończeniu studiów); 4. powołanie do zawodowej służby wojskowej (po zdaniu egzaminu oficerskiego).

   

  Kierunki studiów, jakie obejmuje program przyznania stypendiów, to:

  - elektronika

  - elektrotechnika

  - automatyka

  - robotyka

  -lekarsko-dentystyczny

  - weterynaria

  -analityka medyczna

  - fizyka

  - optoelektronika

  - teleinformatyka

  - cybernetyka

  - cyberbezpieczeństwo

  - gospodarka przestrzenna

  - inżynieria geoprzestrzenna

  - matematyka

   

  Termin składania wniosków --> 31 sierpnia 2022 r.

  Osoby zainteresowane skorzystaniem z programu stypendialnego dodatkowe informacje i wzory wniosków odnajdą jako załączniki do decyzji nr 114/MON: https://tiny.pl/wxjg4

   

  Powrót