• Ostatnia zmiana 24.05.2018 przez Samodzielna Pracownia Historii Medycyny i Farmacji

  Zwiedzanie/Bilety

   

  Godziny otwarcia Muzeum:
  wtorek – piątek: 10:00 – 17:00
  sobota, niedziela: 9:00 – 17:00

   

  Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zwiedzania z przewodnikiem dla osób indywidualnych. W celu rezerwacji zwiedzania prosimy o tel. 85 748 54 67, 85 748 54 05.

   

  Czas zwiedzania ok. 45-60 min. (Muzeum oraz budynek główny UMB - dawny Pałac Branickich)
  Grupy zorganizowane zobowiązane są do wcześniejszej (co najmniej dwudniowej) rezerwacji terminu zwiedzania.
  W przypadku spóźnienia (powyżej 15 minut) grupa ma obowiązek poinformowania o tym przewodnika Muzeum. Brak informacji o spóźnieniu powoduje anulowanie rezerwacji.

  Istnieje możliwość udostępnienia ekspozycji muzealnej w innych dniach i godzinach, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikami Muzeum. Poza godzinami pracy Muzeum oprócz zakupu biletu zwiedzający jest zobowiązany do dodatkowego uiszczenia równowartości biletu normalnego.

   

  Ceny biletów:

  Bilet normalny - 10 zł.

  Bilet ulgowy - 5 zł.

  Opłata za zajęcia edukacyjne - 6 zł. (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, itp.)

   

  INFORMACJA DLA ZWIEDZAJĄCYCH

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku z siedzibą ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, reprezentowany przez Rektora,

  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, adres email: iod@umb.edu.pl,

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacja usługi zwiedzania (w szczególności zapisu grupy na zajęcia) Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. A, oraz F - ( monitoring wizyjny) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku

  5. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

  6. Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora Danych może utrudnić realizację usługi

   

  ___________________________________________________________

  „SPACER W PRZESZŁOŚĆ – KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

  PAŁACU BRANICKICH W BIAŁYMSTOKU”

   

  PROJEKT BĘDZIE REALIZOWANY W OKRESIE: 02.11.2016 - 30.09.2018

  BUDŻET PROJEKTU WYNOSI - 3 038 050,71 ZŁ

  WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA - 2 417 715,23 ZŁ