• Ostatnia zmiana 07.05.2021 przez Samodzielna Pracownia Historii Medycyny i Farmacji

  Zwiedzanie/Bilety

  INFORMACJA

  Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB jest już dostępne dla zwiedzających. Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem zwiedzania.

  REGULAMIN ZWIEDZANIA W OKRESIE ZAGROŻENIA COVID-19

   

  **********

  Pałac Branickich - siedziba główna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dostępna jest dla zwiedzających.

  Przygotowaliśmy dwie trasy:

  • PIERWSZA TRASA ZWIEDZANIA – „SPACER W PRZESZŁOŚĆ– ŚCIEŻKA HISTORYCZNA (zwiedzanie obejmuje multimedialną wystawę w piwnicach pałacowych, reprezentacyjne pomieszczenia pałacu branickich oraz Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB)
  • DRUGA TRASA ZWIEDZANIA: Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB oraz pomieszczenia reprezentacyjne Pałacu Branickich

   

  Biuro Muzeum czynne jest w godzinach:
  wtorek – piątek: 10:00 – 17:00
  sobota, niedziela: 9:00 – 17:00

  Muzeum zastrzega sobie prawo do zmiany godzin zwiedzania z przewodnikiem dla osób indywidualnych. Prosimy o rezerwację, gdyż zwiedzanie rozpoczyna się o wyznaczonych godzinach. Aby mieć pewność, iż zwiedzą Państwo Muzeum oraz ścieżkę historyczną "Spacer w Przeszłosć" prosimy o rezerwację tel. 85 748 54 67, 85 748 54 05.

   

  Czas zwiedzania:

  • Pierwsza trasa zwiedzania: 60-90 min. ("SPACER W PRZESZŁOŚĆ" - ŚCIEŻKA HISTORYCZNA)
  • Druga trasa zwiedzania: ok. 45-60 (MUZEUM oraz POMIESZCZENIA REPREZENTACYJNE PAŁACU BRANICKICH)

   

  Ceny biletów:

  • PIERWSZA TRASA ZWIEDZANIA – „SPACER W PRZESZŁOŚĆ- KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO PAŁACU BRANICKICH W BIAŁYMSTOKU” – ŚCIEŻKA HISTORYCZNA (ZWIEDZANIE OBEJMUJE MULTIMEDIALNĄ WYSTAWĘ W PIWNICACH PAŁACOWYCH, REPREZENTACYJNE POMIESZCZENIA PAŁACU BRANICKICH ORAZ MUZEUM HISTORII MEDYCYNY I FARMACJI UMB

  Bilet normalny - 20 zł.

  Bilet ulgowy - 12 zł.

   

  • DRUGA TRASA ZWIEDZANIA: MUZEUM HISTORII MEDYCYNY I FARMACJI UMB ORAZ REPREZENTACYJNE POMIESZCZENIA PAŁACU BRANICKICH

  Bilet normalny - 14 zł.

  Bilet ulgowy - 8 zł.

  OBOWIĄZUJE REZERWACJA TELEFONICZNA: tel. 85 748 54 67, 85 748 54 05.
   

  Projekt "Spacer w przeszłość - konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Pałacu Branickich w Białymstoku" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publiczne, Działanie 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego


  Usługa przewodnicka wliczona w cenę biletu.

  Płatność tylko gotówką.

   

  Bilety do nabycia w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB
  (prawe skrzydło pałacu)
  ul. J. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok
  tel. 85 748 54 67, 748 54 05
  e-mail:
  muzeum@umb.edu.pl

   

  Grupy zorganizowane zobowiązane są do wcześniejszej (co najmniej dwudniowej) rezerwacji terminu zwiedzania.
  W przypadku spóźnienia (powyżej 15 minut) grupa ma obowiązek poinformowania o tym przewodnika Muzeum. Brak informacji o spóźnieniu powoduje anulowanie rezerwacji.

  Istnieje możliwość udostępnienia ekspozycji muzealnej w innych dniach i godzinach, po uprzednim kontakcie telefonicznym z pracownikami Muzeum. Poza godzinami pracy Muzeum oprócz zakupu biletu zwiedzający jest zobowiązany do dodatkowego uiszczenia równowartości biletu normalnego.

   

   

  Projekt "Spacer w przeszłość - konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Pałacu Branickich w Białymstoku" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publiczne, Działanie 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego

   

  INFORMACJA DLA ZWIEDZAJĄCYCH

  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Uniwersytet Medyczny w Białymstoku z siedzibą ul. Kilińskiego 1, 15-089 Białystok, reprezentowany przez Rektora,

  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, adres email: iod@umb.edu.pl,

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacja usługi zwiedzania (w szczególności zapisu grupy na zajęcia) Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. A, oraz F - ( monitoring wizyjny) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

  4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku

  5. posiada Pani/Pan prawo do: żądania od Administratora Danych dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

  6. Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez Administratora Danych niezgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
  7. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora Danych może utrudnić realizację usługi

   

  ___________________________________________________________

  „SPACER W PRZESZŁOŚĆ – KONSERWACJA I REWITALIZACJA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

  PAŁACU BRANICKICH W BIAŁYMSTOKU”

   

  PROJEKT BĘDZIE REALIZOWANY W OKRESIE: 02.11.2016 - 30.09.2018

  BUDŻET PROJEKTU WYNOSI - 3 038 050,71 ZŁ

  WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA - 2 417 715,23 ZŁ