• Aktualności

  Makieta Pałacu Branickich

  26.06.2019 15:00
  Autor: Samodzielna Pracownia Historii Medycyny i Farmacji

   

  19 czerwca 2019 r.  przybyła makieta Pałacu Branickich. Wykonał ją artysta rzeźbiarz Piotr Makała - Wytwórnia Rzeźby. Odlaną w brązie makietę można podziwiać w lewym podcieniu Pałacu Branickich. Piotr Makała tą realizacją spełnił swoje marzenie o odlewie monumentalnego Polskiego Wersalu.
  Makieta jest częścią projektu pn. Spacer w przeszłość – konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Pałacu Branickich w Białymstoku, realizowanego z funduszy europejskich w ramach
  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (RPO WP), oś priorytetowa VIII: Infrastruktura Dla Usług Użyteczności Publicznej działanie 8.3 Ochrona dziedzictwa kulturowego.

  Powrót