• Tu rodzą się odkrycia...

  I Klinika Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej na 70. Kongresie TCHP

  21.09.2021 20:50
  Autor: Administrator UMB

  W dniach 15-18 września 2021 w Toruniu odbył się 70. Jubileuszowy Kongres Towarzystwo Chirurgów Polskich, w którym aktywnie uczestniczyli pracownicy I Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej.

  W trakcie Kongresu prof. dr hab. Henryk Dadan został wybrany Honorowym Członkiem TChP, a prof. dr hab. Hady Razak Hady został wybrany jako Członek Zarządu Sekcji Chirurgii Metabolicznej i Bariatrycznej TChP.

  Prof. Jacek Dadan zaprezentował wraz z prof. Zbigniewem Puchalskim wykład w hołdzie Podlaskim Chirurgim w trakcie trwania sesji historycznej, a Prof. Hady Razak Hady zaprezentował wykład pt.: "Jak bezpiecznie laparoskopowo zoperować niedrożność zrostową?".

  Podczas Kongresu została także wyróżniona praca pt.: "Postępowanie w nieszczelności żołądka po laparoskopowej rękawowej resekcji  w doświadczeniu własnym" autorstwa Pauliny Głuszyńskiej, Inny Diemieszczyk, Aleksandra Łukaszewicza, Piotra Gołaszewskiego, Patrycji Pawłuszewicz oraz Hady Razak Hady.

  Ponadto zostały zaprezentowane poniższe prace:

  1. Analiza efektu terapeutycznego przeprowadzonej rękawowej resekcji żołądka na zespół metaboliczny - P.Wojciak, P.Pawłuszewicz, P.Gołaszewski, P.Głuszyńska, I.Diemieszczyk, A.Łukaszewicz, J.Dadan, H.R.Hady

  2. Jakość życia pacjentów poddawanych abdominoplastyce po redukcji masy ciały po zabiegach briatrycznych - I.Diemieszczyk, P.Głuszyńska, P.Gołaszewski, P.Pawłuszewicz, A.Jelska, H.R. Hady

  3. Cukrzyca typu 2 w przebiegu leczenia bariatryczno-metabolicznego metodą rękawowej reskecji żołądka - doświadczenie własne - P.Gołaszewski, P.Głuszyńska, I. Diemieszczyk, P.Pawłuszewicz, E.Płonowska, H.R. Hady

  4. Analiza postępowania chirurgicznego z pacjentami z przepukliną rozworu przełykowego - P. Pawłuszewicz, P. Głuszyńska, I. Diemieszczyk, P. Gołaszewski, M. Niebrzydowska, J.Łukaszewicz, K.Ejdys, J. Dadan, H.R. H

  Powrót
 • Mapa Potencjału Badawczego
  Polska Platforma Medyczna
 •