• Tu rodzą się odkrycia...

  Praca UMB otrzymała Nagrodę Naukową PTK za publikację naukową o najwyższym Impact Factor opublikowaną w 2020

  25.09.2021 09:14
  Autor: Administrator UMB
  Polskie Towarzystwo Kardiologiczne przyznało „Nagrodę za Publikację Naukową 2020” za pracę  pt. "Prognostic role of PET/MRI hybrid imaging in patients with pulmonary arterial hypertension”, która została opublikowana w prestiżowym brytyjskim czasopiśmie Heart (wskaźnik Impact Factor 5.994).
  Nagrodzona praca dotyczy wykorzystania nowoczesnego obrazowania hybrydowego PET/MRI w diagnostyce jak i ocenie pacjentów cierpiących na tętnicze nadciśnienie płucne. Białystok jest wciąż jednym z niewielu miast w Europie, które ma dostęp do tego wyjątkowego aparatu łączącego w sobie rezonans magnetyczny i badanie PET. Zaletą takiego aparatu jest fakt, że podczas jednego badania możliwe jest uzyskanie obrazów z dwóch technologii jednocześnie. Połączenia obu technik umożliwia uzyskanie doskonałej jakości obrazów serca wraz z zachodzącymi w nim zmianami metabolicznymi.
  Zespół postawił hipotezę, że takie zmiany zachodzące w sercu mogą wyprzedzać jawne objawy kliniczne i stanowić źródło nowych parametrów, mogących pomóc wcześnie wykryć progresję choroby.
   
  Praca zespołu z Kliniki Kardiologii powstała we współpracy z Laboratorium Obrazowania Molekularnego UMB (Bioskaner UMB), gdzie znajduje się aparat PET/MRI, z Kliniką Kardiologii w Lublinie (skąd pochodziła część pacjentów włączonych do badania) oraz przede wszystkim ze znakomitymi specjalistami od rezonansu magnetycznego serca z Instytutu Kardiologii w Aninie. Metodykę dotyczącą PET Zespół konsultował z wybitnym specjalistą w tej dziedzinie – profesorem Stephanem Nekollą z Uniwersytetu w Monachium.
   
  Praca jako pierwsza na świecie potwierdza użyteczność techniki PET/MRI w ocenie prognostycznej pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym. Połączenie parametrów uzyskanych dzięki temu aparatowi pozwala wyodrębnić podgrupę pacjentów, którzy mogą mieć w przyszłości gorsze rokowanie i wobec czego szybciej wymagają eskalacji leczenia a nawet szybszej kwalifikacji do przeszczepu płuc. Dodatkowym ważnym aspektem są przedstawione w badaniu zmiany metaboliczne zachodzące w kardiomiocytach. Taka obserwacja per se może stanowić punkt wyjściowy do dalszych badań nad patofizjologią mięśnia sercowego w przypadku nadciśnienia płucnego. Warto zauważyć, że badanie prezentuje pilotażowe wyniki, które wymagają potwierdzenia na większej grupie pacjentów z tętniczym nadciśnieniem płucnym.
   
  Praca ukazuje, że obrazowanie PET/MRI jest istotne nie tylko w diagnozie tętniczego nadciśnienia płucnego, ale i w ocenie rokowania pacjentów. Mimo dostępnych i uznanych parametrów rokowniczych w tej chorobie wciąż wyzwaniem są pacjenci w kategorii tzw. pośredniego ryzyka. Dodatkowa ocena, jak ta zaprezentowana w pracy, może pomóc określić czy dany pacjent wymaga intensyfikacji terapii mimo optymalnych wartości standardowych parametrów. Zespól liczy, że w przyszłości wraz z większą dostępnością (na razie drogiej metody) PET/MRI, stanie się ona szeroko dostępnym badaniem i źródłem dodatkowych informacji na temat pacjenta.
   
  Praca opublikowana w 2020r jest pierwszą z cyklu prac dotyczących wykorzystania obrazowania PET/MRI w ocenie pacjentów z tętniczym nadciśnieniu płucnym. Kolejne trzy prace zespół opublikował w równiez prestiżowych czasopismach jak Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance – Impact Factor 5.364 ; Journal of Clinical Medicine – Impact Factor 4.241 czy Advances in Medical Sciences Impact Factor 3.287.
  Obecnie Zespół prowadzi badanie follow-up, którego wstępne wyniki otrzymały specjalną nagrodę „2020 Paul Dudley White International Scholar” na Kongresie American Heart Association 2020 w Dallas, USA.
   
  Projekt został sfinansowany ze środków uzyskanych z KNOW, prac statutowych UMB oraz z grantu „Preludium” Narodowego Centrum Nauki uzyskanego przez dr Remigiusz Kazimierczyka w latach 2017-2020r.
   

  Publikacja znajduje się pod linkiem: https://heart.bmj.com/content/early/2020/06/09/heartjnl-2020-316741

  Dr Remigiusz Kazimierczyk wraz z zespołem badawczym pod kierownictwem profesora Karola Kamińskiego od 6 lat zajmuje się patogenezą, diagnostyką i leczeniem nadciśnienia płucnego. Jest pierwszym autorem i współautorem kilkunastu prac opublikowanych w zagranicznych czasopismach o łącznym Impact Factor 46.99 (https://orcid.org/0000-0003-4517-1498). Wielokrotnie prezentował wyniki podczas kongresów PTK, ESC i AHA.
   
  Klinika Kardiologii UMB (Kierownik Kliniki prof. B. Sobkowicz) jest jedynym w województwie podlaskim ośrodkiem zajmującym się pacjentami z nadciśnieniem płucnym. Oprócz leczenia pacjentów w ramach programu NFZ, prowadzi wielopoziomową działalność naukową - badania laboratoryjne, czynnościowe, inwazyjne jak i wykorzystuje nowoczesne metody obrazowania PET/MRI we współpracy z Laboratorium Obrazowania Molekularnego w Białymstoku.
  Tętnicze nadciśnienie płucne jest dużym wyzwaniem dla nauki. W tej rzadkiej ale szybko postępującej chorobie, wczesne rozpoznanie i wdrożenie specjalistycznego leczenia znacząco poprawia rokowanie.
  Powrót
 • Mapa Potencjału Badawczego
  Polska Platforma Medyczna
 •