Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Obowiązki Pełnomocnika Rektora ds. Otwartego Dostępu.
 • Ostatnia zmiana 08.02.2023 przez OPEN ACCESS

  Obowiązki Pełnomocnika Rektora ds. Otwartego Dostępu

  1. Analiza „instytucjonalnej polityki otwartości” zawierającej zasady gromadzenia danych badawczych, ich przechowywania, udostępniania i upowszechniania w modelu otwartego dostępu do publikacji.
  2. Współpraca z Dyrektorem Biblioteki UMB w zakresie koordynacji procesu redakcji i deponowania publikacji naukowych w repozytorium publikacyjnym.
  3. Organizowanie i administrowanie repozytorium danych badawczych wytwarzanych przez pracowników i doktorantów (m. in. dane zebrane, zaobserwowane lub wytworzone jako materiał do analizy, w celu uzyskania oryginalnych wyników naukowych, w tym dane liczbowe, dokumenty tekstowe, wyniki badań ankietowanych, nagrania audio i wideo, fotografie, bazy danych, oprogramowanie, protokoły laboratoryjne, opisy metodologiczne i inne).
  4. Organizowanie szkoleń w zakresie otwartego dostępu do danych dla wszystkich pracowników i doktorantów UMB
  5. Opracowanie wytycznych oraz wskazywanie narzędzi do tworzenia planu zarządzania danymi badawczymi powstałymi lub wykorzystanymi w trakcie realizacji projektu badawczego i po jego zakończeniu, niezbędnego przy składaniu wniosków na finansowanie i realizację projektów badawczych.
  6. Opracowywanie i administrowanie podstrony na stronie internetowej UMB poświęconej otwartemu dostępowi do publikacji i danych badawczych.