Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Platforma do analizy profili proteomicznych metodą ultraczułą.
 • Ostatnia zmiana 23.12.2022 przez Administrator UMB

  Platforma do analizy profili proteomicznych metodą ultraczułą

  HD-X to w pełni zautomatyzowana platforma do badań proteomicznych wykorzystująca jedną z najnowocześniejszych technik badawczych - technologię SIMOA. Wykorzystanie metody ultraczułej umożliwia uzyskanie 1000-krotnie wyższej czułości niż tradycyjne testy immunologiczne. Technologia oparta na kulkach magnetycznych zapewnia wykrywalność na poziomie pojedynczej molekuły badanego antygenu. Po wykonaniu badania analizator tworzy mapę dla każdego badanego analitu z których każda zawiera ponad 200 000 dołków, gdzie każdy dołek może być analizowany cyfrowo jako zawierający lub nie zawierający cząsteczkę docelową. Następnie dochodzi do konwersji pomiaru ilości cząsteczek substancji badanej na jego stężenie, które osiąga poziom fg/ml dla większości badanych parametrów.

  W badaniach wykorzystany może zostać materiał biologiczny taki jak: krew, osocze, mocz, pot czy płyn mózgowo-rdzeniowy. Dodatkowym atutem platformy HD-X jest fakt, iż analizator jest w pełni zautomatyzowany. Wykonuje wszystkie etapy testu samodzielnie, co wpływa zarówno na czas wykonania (<2,5h/płytkę), wydajność, jak i spójność oraz precyzję uzyskanych wyników, minimalizując jednocześnie zmienność wyników typową dla metod manualnych (CV<10%). Kolejną zaletą analizatora jest objętość próbki wykorzystywana do wykonania oznaczenia, która mieści się w zakresie 1-100μl w zależności od ilości oznaczanych parametrów. Ponadto, platforma daje możliwość tworzenia własnych, indywidualnie dopasowanych paneli białek, co uniezależnia badaczy od dostępności zestawów komercyjnych.

  Technologia znajduje zastosowanie w zdecydowanej większości obszarów terapeutycznych, w szczególności w onkologii, neurologii, kardiologii, stanach zapalnych i chorobach zakaźnych.

  Projekt realizowany ze środków budżetu państwa z dotacji celowej na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową - na zakup aparatury naukowo – badawczej

  Całkowita wartość projektu: 2 598 375 zł

  Dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki: 2 598 375 zł

  Okres realizacji projektu: 21.11.2022 – 31.12.2023

   

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

  Platforma do analizy profili proteomicznych metodą ultraczułą

  DOFINANSOWANIE
  2 598 375
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ
  2 598 375