Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Strategia projektu.
 • Strategia projektu.
 • Ostatnia zmiana 10.03.2017 przez Administrator UMB

  Strategia projektu

  • Poprawa warunków pobytu chorych w szpitalu
  • Rozszerzenia świadczeń chirurgii jednego dnia i  intensywnej terapii
  • Rozwój medycyny zabiegowej
  • Wprowadzenie nowych technologii medycznych i diagnostycznych 
  • Stworzenie otwartej struktury szpitala, łatwej do modyfikacji na
  • wypadek  zmiany zapotrzebowania na usługi medyczne
  • Stworzenie odpowiedniej bazy dla kształcenia studentów  oraz szkolenia podyplomowego i specjalizacji lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, etc.
  • Stworzenie infrastruktury do badań klinicznych na poziomie umożliwiającym pozyskiwanie środków z instytucji naukowych oraz współpracę naukową z światowymi ośrodkami klinicznymi.

   

  Stan wyjściowy: Wyeksploatowany, blisko 50-letni szpital nie spełniający wymogów fachowych i sanitarnych z trudem realizujący misję Uczelni w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

  Stan docelowy: nowoczesny ośrodek kliniczny, dydaktyczny i naukowy, szpital w pełni nowoczesny i przyjazny dla pacjentów oraz personelu, który pozwoli na realizację zadań dydaktyczno-naukowych wyznaczonych przez Uczelnię.