Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Projekty naukowe realizowane przez doktorantów Szkoły Doktorskiej.