Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Biologia i Chemia po akademicku.
 • Ostatnia zmiana 23.12.2022 przez Administrator UMB

  Biologia i Chemia po akademicku

  Tytuł projektu

  Biologia i Chemia po akademicku

  Opis projektu

  „Biologia i Chemia po akademicku” to projekt dedykowany młodzieży licealnej z klas o profilach ścisłych (biologiczno-chemicznych, medycznych, matematyczno-fizycznych itp.).

  Polega na przygotowaniu serii zajęć praktycznych w zakładach, klinikach, laboratoriach i centrach naukowych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Do projektu zostaną zaproszone jednostki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, które zorganizują zajęcia praktyczne w konkretnym zakresie tematycznym (np. Zakład Fizjologii Człowieka- układ krążenia i układ oddechowy, Zakład Bromatologii- badanie jakości żywności w warunkach laboratoryjnych).

  Ponadto, w ramach projektu odbędą się konsultacje z ekspertami UMB,  podczas których uczniowie będą mieli możliwość zasięgnięcia opinii i pomocy w zakresie wiedzy biologiczno-chemicznej na poziomie akademickim. Podczas rejestracji na zajęcia, uczestnicy będą mieli możliwość podania kwestii, które chcą poruszyć na konsultacjach. Celem takiego rozwiązania jest jak najlepsze dostosowanie tematyki konsultacji do rzeczywistych potrzeb młodzieży.

  Cel projektu

  Projekt „Biologia i chemia po akademicku”  ma na celu poszerzenie wiedzy uczniów zdobytej w szkole, a przede wszystkim ukazanie jej praktycznego zastosowania. Dzięki zajęciom praktycznym młodzież będzie miała możliwość poznania specyfiki pracy w zawodach medycznych.

   

  Okres realizacji Projektu:  15.11.2021-31.12.2022 r.

   

  Działanie jest realizowane w ramach projektu pt.: Biologia i Chemia po akademicku, przyjętego do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 8 marca 2021 r. przez Ministra w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”, ustanowionego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 poz. 478, 619 i 1630).

   

  STRONA PROJEKTU BIOLOGIA I CHEMIA PO AKADEMICKU

   

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
  PROGRAM SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI - POPULARYZACJA NAUKI I PROMOCJA SPORTU MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

  Biologia i Chemia po akademicku

  DOFINANSOWANIE
  40 000 zł
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ
  45 000 zł