Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Biologia i chemia po akademicku 2.
 • Ostatnia zmiana 30.10.2023 przez Administrator UMB

  Biologia i chemia po akademicku 2

  Tytuł projektu

  Biologia i Chemia po akademicku 2

  Opis projektu

  „Biologia i Chemia po akademicku 2” to projekt dedykowany młodzieży licealnej z klas o profilach ścisłych (biologiczno-chemicznych, medycznych, matematyczno-fizycznych itp.). Jest kontynuacją Projektu Biologia i chemia po akademicku.

  Polega na przygotowaniu serii zajęć praktycznych w zakładach, klinikach, laboratoriach i centrach naukowych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Ponadto, w ramach projektu odbędą się konsultacje z ekspertami UMB,  podczas których uczniowie będą mieli możliwość zasięgnięcia opinii i pomocy w zakresie wiedzy biologiczno-chemicznej na poziomie akademickim. Podczas rejestracji na zajęcia, uczestnicy będą mieli możliwość podania kwestii, które chcą poruszyć na konsultacjach. Celem takiego rozwiązania jest jak najlepsze dostosowanie tematyki konsultacji do rzeczywistych potrzeb młodzieży.

  Cel projektu

  Głównym celem projektu jest realizacja zadań wynikających ze społecznej odpowiedzialności nauki służących popularyzacji, rozwojowi, a przede wszystkim zastosowaniu praktycznym nauki. Projekt polega na wspieraniu uczniów szkół ponadpodstawowych i poszerzaniu ich wiedzy z zakresu nauk medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu.
  Projekt „Biologia i chemia po akademicku 2 ” ma za zadanie ukazać uczniom akademickość nauk biologiczno-chemicznych, polegającą na rozszerzeniu wiedzy zdobytej w szkole oraz jej praktycznym zastosowaniu. Pragniemy, aby biologia i chemia, przedmioty, które kojarzą się uczniom z wiedzą teoretyczną zdobywaną w celu uzyskania dobrych wyników na egzaminie maturalnym, stały się realnym zainteresowaniem, które młodzież chciałaby rozwijać na studiach. Warsztaty, w których uczniowie będą brali aktywny udział ukazują praktyczne zastosowanie zdobywanej przez nich w szkole wiedzy. Nasze działania dają możliwość bezpłatnego zgłębienia nauk medycznych, ale w sposób ciekawy, polegający na doświadczeniach. Wartością dodaną jest poznanie przez uczniów specyfiki pracy w zawodach medycznych.
  Celem organizacji konsultacji z ekspertami na poziomie akademickim jest danie uczniom możliwości rozwinięcia tematów, które ich ciekawią, a których z różnych względów nie mają możliwości rozwinięcia w szkole. Ogromną zaletą jest również możliwość zgłaszania tematów poprzez uczestników, co zapewnia najlepsze dopasowanie tematów omawianych przez ekspertów UMB z rzeczywistymi potrzebami młodzieży. Konsultacje z ekspertem w małej grupie uczestników pozwalają na indywidualne podejście do ucznia oraz szczegółowe rozwinięcie zgłoszonego problemu naukowego. Wartością dodaną jest udostępnienie omawianych kwestii w formie dokumentu elektronicznego na stronie Uczelni, tak by uzyskane podczas konsultacji informacje i wnioski naukowe były ogólnodostępne i służyły większej grupie uczniów.
  Zajęcia zaproponowane w projekcie wyjaśniają również wiele interesujące uczniów zagadnienia nauk medycznych, farmaceutycznych i o zdrowiu w przystępnej formie. Zajęcia przyczynią się również do integracji środowisk naukowych i akademickich (UMB). Uczestnictwo w zajęciach z pewnością zachęci młodzież do wytrwalszej pracy w następnej klasie , poszerzy ich horyzonty, być może ukierunkuje niezdecydowanych, a z pewnością wpłynie pozytywnie na ich kreatywność. Dzięki temu uczelnie wyższe zasilą zdolni, ukierunkowani i ambitni młodzi ludzi.

   

  Okres realizacji Projektu:  02.11.2022-31.12.2023 r. 

  Logotyp Społeczna Odpowirdzialność Nauki

  Działanie jest realizowane w ramach projektu pt.: Biologia i Chemia po akademicku 2, przyjętego do finansowania w drodze konkursu ogłoszonego w dniu 31 stycznia 2022 r. przez Ministra w ramach programu „Społeczna odpowiedzialność nauki”, ustanowionego na podstawie art. 376 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 poz. 478 z późn zm.).

   

  STRONA PROJEKTU BIOLOGIA I CHEMIA PO AKADEMICKU 2

   

   

   

  DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA
  PROGRAM SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NAUKI - POPULARYZACJA NAUKI I PROMOCJA SPORTU MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

  Biologia i Chemia po akademicku 2

  DOFINANSOWANIE
  33 100 zł
  CAŁKOWITA WARTOŚĆ
  37 1000 zł