Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Lista Studenckich Kół Naukowych Wydział Nauk o Zdrowiu.
 • Ostatnia zmiana 14.11.2023 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Lista Studenckich Kół Naukowych Wydział Nauk o Zdrowiu

  Studenckie Koła Naukowe na Wydziale Nauk o Zdrowiu

  Nazwa SKN/Name of the SSGZakład/DepartmentKierownik Kliniki/Head of ClinicOpiekun/SupervisorPrzewodniczący/Leaders

  Kierunek i rok studiów/
  Field and year of the study

  e-mail przewodniczącego/
  e-mail to the leader

   

  Studenckie Koło Naukowe "Asthmatics" przy Klinice Alergologii i Chorób Wewnętrznych

   

  Klinice Alergologii i Chorób Wewnętrznychprof. dr hab. n. med. Marcin Moniuszkodr n. med. Kamil GrubczakZuzanna Parfienowiczlekarski, IV rokzuzanna.parfienowicz@gmail.com

   

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę"

   

  Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę"prof. Wojciech Kułakdr Janusz WojtkowskiKlaudia Paula Czorniejfizjoterapia, V rokkczorniej1@student.umb.edu.pl

   

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii

   

  Zakład Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMBProf. dr hab. n. med. Bożena Kosztyła-Hojnamgr Anna Kraszewska dr n. med. Diana Moskal-Jasińska dr n. med. Anna Łobaczuk-Sitnik Marta Mateńko  logopedia z fonoaudiologią, I rok, II stopieńmarta.matenko@gmail.com

   

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Patomorfologii Ogólnej

   

  Zakład Patomorfologii Ogólnejdr hab. Mariusz Kodadr hab. n. med. Anna PryczyniczJakub Wiktor Kosidłoanalityka medyczna, V rok 

   

  Studenckie Koło Naukowe "Dietetyk" przy Zakładzie Dietetyki i Żywienia Klinicznego

   

  Zakład Dietetyki i Żywienia Klinicznegoprof. dr hab. n. med. Lucyna Ostrowskadr Joanna Smarkusz-Zarzecka; mgr Katarzyna Witczak-SawczukMarcelina Radziszewskadietetyka, II rok, II stopień 

   

  Studenckie Koło Naukowe Wolontariuszy Medycznych przy Zakładzie Zintegrowanej Opieki Medycznej

   

  Zakład Zintegrowanej Opieki Medycznejprof. dr hab. n med. Elżbieta Krajewska-Kułakprof. dr hab. n med. Elżbieta Krajewska-Kułak, mgr Paulina Aniśko-TrambeckaMagda Popławskapielęgniarstwo, III rok, I stopień 

   

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Biotechnologii Żywności

   

  Zakład Biotechnologii Żywnościdr hab. Anna Witkowskadr hab. Anna Witkowska, dr hab. Małgorzata Zujko, dr Iwona Mirończuk-ChodakowskaMonika Sejbukdietetyka, II rok, II st.sejbuk.monika99@gmail.com

   

  Studenckie Koło Naukowe "Biochemii Chorób Cywilizacyjnych" przy Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii

   

  Zakład Higieny, Epidemiologii i Ergonomiiprof. dr hab. n. med. Małgorzata Żendzian-Piotrowskadr hab. n. med. Mateusz MaciejczykMiłosz Nesterowiczlekarski, V rokmilosz.nesterowicz@gmail.com

   

  Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku

   

  Klinika Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstokuprof. Anna Kuryliszyn-Moskaldr Zofia Dzięcioł-Anikiej oraz mgr Joanna Rutkowska-TalipskaJakub Malinowskifizjoterapia, IV rokmalinowski.jakub05@gmail.com

   

        

   

  Interdyscyplinarne Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Geriatrii

   

  Klinika Geriatrii UMBprof. dr hab. Zyta Beata Wojszelprof. dr hab. Zyta Beata WojszelPaulina Śliwińskalekarski V rokpaulina.sliwinska1999@wp.pl

   

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Medycyny Nuklearnej

   

  Zakład Medycyny NuklearnejProf. dr hab. n. med. Janusz MyśliwiecDr n. med. Saeid AbdelrazekMichał SawickiElektroradiologia, III rok, I stopieńbrimstone.ms@gmail.com

   

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Ginekologii i Położnictwa Praktycznego

   

  Zakład Ginekologii i Położnictwa Praktycznegoprof. dr hab. n. med. Bożena Dobrzyckadr n. med. Anna SienkiewiczDominika Tabakapołożnictwo, I rok, II st. 

   

  SKN przy Zakładzie Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo-Ginekologicznej

   

  Zakład Położnictwa, Ginekologii i Opieki Położniczo-Ginekologicznejprof. dr hab. n. med. Sławomir J. Terlikowskidr n. med. Bożena Kulesza-BrończykKatarzyna Marcińczykpołożnictwo, rok III, I stopieńk4siamarcinczyk@gmail.com

   

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Anestezjologii i Intensywnej Terapii

   

  Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapiidr n. med. Sławomir Czabandr n. med. Sławomir CzabanBartłomiej Jaskulskipielęgniarstwo, II rok, II st.bjaskulski1@student.umb.edu.pl