Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Projekty naukowe realizowane przez Studenckie Koła Naukowe.