Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego.
 • Ostatnia zmiana 12.02.2022 przez Studenckie Towarzystwo Naukowe

  Studenckie Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa Chirurgicznego

   

  Kierownik jednostki organizacyjnej:

   

  Dr hab. n. med. Mariusz Gryko

   

  Opiekun Koła:

   

  Dr n. med. Regina Sierżantowicz

   

  Przewodniczący Koła:

   

  Aleksandra Chomaniuk, Pielęgniarstwo, III rok, I stopień

  e-mail: ochomaniuk@gmail.com

  tel.: 664370316

   

  Profil prac naukowych:
   

  Artykuł naukowy "Wybrane nowoczesne metody w terapii ran odleżynowych" opublikowany w "Zeszytach Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu".
  Praca pt. "Ocena przydatności zajęć metodą scenariuszy symulacyjnych w Centrum Symulacji Medycznej, w dobie pandemii SARS-CoV-2" zaprezentowana na Ogólnopolskiej Konferencji Studenckiej „Wielowymiarowość badań studenckich w naukach o zdrowiu”; Warszawa 14.12.2020r.
   

  Praca praktyczna:

   

   

  Lista członków:
   

  1. Aleksandra Chomaniuk, pielęgniarstwo, III rok, I stopień
  2. Natalia Dembko, pielęgniarstwo, III rok, I stopień
  3. Kamila Biała, pielęgniarstwo, III rok, I stopień
  4. Kamila Korolczuk, pielęgniarstwo, III rok, I stopień
  5. Martyna Krukowska, pielęgniarstwo, III rok, I stopień
  6. Julia Ptak, pielęgniarstwo, III rok, I stopień
  7. Angelika Kozłowska, pielęgniarstwo, III rok, I stopień
  8. Klaudia Wojtach, pielęgniarstwo, III rok, I stopień
  9. Katarzyna Korolczuk, pielęgniarstwo, III rok, I stopień
  10. Matylda Sochoń, pielęgniarstwo, III rok, I stopień
  11. Katarzyna Leszczyńska, pielęgniarstwo, III rok, I stopień
  12. Joanna Romaniuk, pielęgniarstwo, III rok, I stopień
  13. Patrycja Burkiewicz, pielęgniarstwo, III rok, I stopień
  14. Julia Kudaszewicz, pielęgniarstwo, III rok, I stopień
  15. Wiktoria Baraszkiewicz, pielęgniarstwo, III rok, I stopień
  16. Wiktoria Weronika Starczewska, pielęgniarstwo, III rok, I stopień
   
  Prace wygłoszone na konferencjach:

  Tytuł pracy "Ocena przydatności zajęć metodą scenariuszy symulacyjnych w Centrum Symulacji Medycznej, w dobie pandemii SARS-CoV-2"; Autorzy: Paulina Plichta, dr n. med. Regina Sierżantowicz, Gabriela Skiba, Joanna Romaniuk, Aleksandra Chomaniuk; Nazwa konferencji: Ogólnopolska Konferencja Studencka „Wielowymiarowość badań studenckich
  w naukach o zdrowiu”; Data i miejsce: 14.12.2020r. Warszawa; Imię i nazwisko osoby wygłaszającej pracę: Aleksandra Chomaniuk

  Tytuł pracy: "Wybrane nowoczesne metody w terapii ran odleżynowych"; Autorzy: Natalia Dembko, Aleksandra Chomaniuk, dr n. med. Regina Sierżantowicz, dr hab. n. med. Mariusz Gryko; Nazwa konferencji: I Konferencja Studenckich Kół Naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB; Data i miejsce: 24.04.2021r. Białystok; Imię i nazwisko osoby wygłaszającej pracę: Aleksandra Chomaniuk

  Dodatkowa działalność:

  Udział w edycji Szlachetnej Paczki (2020r.) - przygotowanie poczęstunku dla wolontariuszy