• Ostatnia zmiana 03.07.2017 przez St. Podyplomowe WNOZ UMB

  Plan studiów

                                                          

  PLAN  

   STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

   

  rok akademicki 2017-2018

   

  Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe Wydział Nauk o Zdrowiu we współpracy z Center for Statistics, Hasselt University

  Nazwa studiów podyplomowych „Biostatystyka – zastosowania statystyki w medycynie klinicznej, biologii i naukach o zdrowiu” („Biostatistics – applications of statistics in clinical medicine, biology, and public health”)

  Plan studiów zatwierdzono na Radzie Wydziału dnia  27.06.2017

   

  Lp.

  NAZWA PRZEDMIOTU

  Pierwszy semestr, liczba godzin zajęć

   

   

   

  wykłady

  ćwiczenia

  seminaria

  ECTS

  Forma

  zakończenia

   (zaliczenie/ egzamin)

   

  1.

  Podstawy wnioskowania statystycznego

  (Statistical inference)

  16

   

   

  5

  Egzamin

  2.

  Modele liniowe

  (Linear models)

  16

   

   

  5

  Egzamin

  3.

  Metody nieparametryczne

  (Nonparametric methods)

  16

   

   

  4

  Egzamin

  4.

  Analiza danych dyskretnych

  (Discrete data analysis)

  16

   

   

  5

  Egzamin

  5.

  Uogólnione modele liniowe

  (Generalized linear models)

  16

   

   

  6

  Egzamin

   

  Ogółem :

  80

   

   

  25

   

   

   

  Lp.

  NAZWA PRZEDMIOTU

  Drugi semestr, liczba godzin zajęć

   

   

   

  wykłady

  ćwiczenia

  seminaria

  ECTS

  Forma

  zakończenia

   (zaliczenie/ egzamin)

   

  6.

  Zaawansowane techniki modelowania statystycznego

  (Advanced modelling techniques)

  22

   

   

  6

  Egzamin

  7.

  Metodologia prób klinicznych

  (Clnical trials)

  22

   

   

  6

  Egzamin

  8.

  Analiza przeżycia

  (Survival analysis)

  22

   

   

  6

  Egzamin

  9.

  Seminarium dyplomowe (Seminar)

   

   

  8

  2

  Zaliczenie

  10.

  Projekt praktyczny (Final project)

   

   

   

  15

  Zaliczenie

   

  Ogółem :

  66

   

  8

  35