Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rekrutacja i FAQ.
 • Rekrutacja i FAQ.
 • Ostatnia zmiana 03.07.2017 przez Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Rekrutacja i FAQ

  REKRUTACJA

  Aby wziąć udział w rekrutacji na studia podyplomowe z biostatystyki, należy zalogować się na portalu rekrutacyjnym https://rekrutacja.umb.edu.pl/irk/irk/strony/logowaniekandydat.html uzupełniając wszystkie wymagane dane. Po zakończeniu rekrutacji Komisja Rekrutacyjna dokona oceny kandydatów, a każdy z kandydatów otrzyma informację o umieszczeniu na liście rankingowej osób zakwalifikowanych na studia lub na liście rezerwowej. Po uzupełnieniu dokumentów przez kandydatów z listy rankingowej, wydane zostaną decyzje o przyjęciu na studia. Regulamin rekrutacji dostępny jest TUTAJ.

  UWAGA: Formularz rekrutacyjny generowany w systemie oraz umowę uczestnictwa w studiach w formie papierowej będą składać osoby, które zostaną umieszczone na liście osób zakwalifikowanych na studia. Do tego momentu rekrutacja prowadzona jest wyłącznie w systemie elektronicznym. Prosimy o wypełnienie w Formularzu rekrutacyjnym w wersji papierowej pól, które nie sa generowane automatycznie w systemie.

  Prosimy o podanie w polu "List motywacyjny" poziomu języka angielskiego i sposobu w jaki został udokumentowany.

   

  W razie pytań, prosimy o kontakt:

  tel. 85 686 5007

  e-mail: beata.balon@umb.edu.pl

   


   

  Biostatystyka FAQ

   

  1. Czy studia są odpłatne?

  Tak, roczny koszt studiów to 3900 zł.

  2. Ile osób zostanie przyjętych na studia?

  Górny limit to 30 osób.

  3. Czy wykształcenie matematyczne/informatyczne/statystyczne jest konieczne, aby wziąć udział w studiach?

  Nie jest konieczne, z tym że bez zaawansowanej wiedzy matematycznej/statystycznej efektywne uczestnictwo w zajęciach staje się bardzo utrudnione, lub wręcz niemożliwe. Ponadto, dyplom z dziedziny pokrewnej biostatystyce jest dodatkowo punktowany w procesie rekrutacji, co oczywiście zwiększa szanse przyjęcia na studia.

  4. Czy znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 jest absolutnie konieczna?

  Tak. Studia prowadzone są w języku angielskim na bardzo zaawansowanym poziomie, zatem niewystarczająca znajomość języka uniemożliwi efektywne uczestnictwo w studiach. Posiadanie dokumentu poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 jest wymagany w procesie rekrutacji.

  5. Czym jest poziom B2?

  Jest to ustandaryzowane określenie poziomu znajomości języka angielskiego wg. klasyfikacji Rady Europy. W odniesieniu do nazewnictwa powszechnie stosowanego w systemie nauczania języka angielskiego w Polsce, poziom B2 odpowiada np.:

  - certyfikatowi FCE wystawianemu przez Cambridge University (British Council)

  - poziomowi upper intermediate (poziom zaawansowany)

  6. Jeśli chodzi o dyplom ukończenia studiów, czy wystarczy odpis?

  Tak

  7. Kto poświadcza ksero dyplomu ukończenia studiów / certyfikat znajomości języka angielskiego za zgodność z oryginałem?

  Przede wszystkim musi to być osoba, która widzi oryginał. Może to być pracownik odpowiedzialny za rekrutację, jeśli kandydat przyniesie ze sobą oryginał dokumentu. W przypadku dyplomu ukończenia studiów - pracownik dziekanatu mający dostęp do oryginału; w przypadku certyfikatu językowego - podmiot wystawiający dokument.

  8. W jakiej formie będą prowadzone zajęcia na studiach podyplomowych?

  Na program studiów składa się 9 modułów prowadzonych w formie e-learningowej (platforma Moodle plus konsultacje z wykładowcami za pośrednictwem łącz internetowych). Dziesiąty moduł to seminarium dyplomowe, kończące się złożeniem pracy końcowej i przygotowaniem raportu. Szczegółowy harmonogram konsultacji zostanie opublikowany we wrześniu 2017 r.

  9. Czy studia kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej?

  Nie. Studia kończą się opracowaniem pracy końcowej. Praca końcowa nie kończy się obroną.

  10. Czy zajęcia w ramach studiów podyplomowych będą odbywały się w weekendy? Jak częste będą zjazdy?

  Zajęcia odbywają się wyłącznie w formie e-learningu. Materiały do modułów umieszczone są na platformie internetowej Moodle (zarówno w formie dokumentów tekstowych, jak i nagrań video), a zadaniem słuchaczy jest opanowanie modułu we własnym zakresie. Dodatkowo przewidziane są konsultacje poprzez łącze internetowe, możliwe do odbycia przed własnym komputerem.

  11. Czy zadawane będą prace domowe?

  Tak.

  12. Czy konieczny będzie wkład pracy własnej poza wykładami?

  Tak, ZDECYDOWANIE.

  13. Jak będą wyglądały egzaminy?

  Egzaminy będą odbywać się w wyznaczone weekendy, stacjonarnie, na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Przewidziana jest jedna sesja poprawkowa.