Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. O kierunku.
 • Ostatnia zmiana 01.05.2023 przez Administrator UMB

  O kierunku


  Studia I stopnia

  Kierunek Biostatystyka na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku to unikatowy kierunek studiów licencjackich w Polsce. Adresowany jest do uczniów lubiących nauki przyrodnicze i ścisłe i myślących o wykonywaniu zawodów związanych z medycyną. Jest alternatywą z jednej strony dla kierunków ścisłych mających charakter czysto teoretyczny, takich jak matematyka czy informatyka, z drugiej strony dla kierunków praktycznych związanych z naukami medycznymi, farmaceutycznymi czy naukami o zdrowiu.

  Podstawowym celem kształcenia jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające wnioskowanie na podstawie danych. Biostatystyka obejmuje metody statystyczne stosowane w medycynie i biologii, jak również innych naukach przyrodniczych (np. medycynie weterynaryjnej). Studia odwołują się do:

  • wiedzy matematycznej z zakresie rozumienia istoty i stosowania modeli biostatystycznych,
  • wiedzy informatycznej w zakresie pracy w różnego rodzaju pakietach statystycznych, czy przygotowywania makr złożonych analiz biostatystycznych,
  • wiedzy medycznej w zakresie merytorycznego zrozumienia analizowanego zjawiska
   i jego charakteru medycznego, celem dobrania odpowiedniej metodologii podczas tworzenia modeli biostatystycznych, a także wydajnej współpracy z lekarzami czy biologami.

  Studenci Biostatystyki otrzymają szeroką ofertę kształcenia w zakresie metod matematycznych, statystycznych i informatyki. Podejmowanie decyzji na podstawie danych jest powszechne – studenci zdobędą podstawy do zatrudnienia we wszelkich instytucjach, które gromadzą i przetwarzają dane: w biomedycznych instytucjach naukowych, firmach biotechnologicznych i farmaceutycznych, firmach prowadzących próby kliniczne na zlecenie, itp. Obecnie w Polsce istnieje znaczący deficyt specjalistów z tej dziedziny, co zapewnia szerokie możliwości znalezienia ciekawej i perspektywicznej pracy dla absolwentów kierunku Biostatystyka.


  Studia II stopnia

  Kierunek Biostatystyka na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku jest pierwszym i jak na razie ciągle jedynym takim kierunkiem w Polsce. Do uruchomionych 3 lata temu studiów pierwszego stopnia,  dołączyły uruchomione (od 2021r.) studia drugiego stopnia – magisterskie.

  Studia magisterskie pozwolą uzupełnić i w pełni ukształtować profil absolwenta Biostatystyki. Studia II stopnia przygotowaliśmy głównie z myślą o absolwentach naszych studiów licencjackich z Biostatystyki, ale nie zamykamy się także na absolwentów innych, pokrewnych kierunków, oczywiście pod warunkiem, że kierunki te mają treści w znacznym stopniu zgodne z Biostatystyką.
  Biostatystyka jest nauką stosowaną. Chociaż opiera się na użyciu metod statystycznych mających swoje korzenie w matematyce, nie może być rozwijana bez ścisłej współpracy z biomedycyną. Podstawowym, ogólnym celem kształcenia na kierunku Biostatystyka, jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności umożliwiające wnioskowanie na podstawie danych. Biostatystyka obejmuje metody statystyczne stosowane w medycynie i biologii, jak również innych naukach przyrodniczych (np. medycynie weterynaryjnej). Studia mają w pewnym sensie charakter interdyscyplinarny, odwołują się zarówno do: wiedzy matematycznej (w zakresie rozumienia istoty i stosowania modeli biostatystycznych), wiedzy informatycznej (w zakresie pracy w różnego rodzaju pakietach statystycznych), jak i wiedzy medycznej w zakresie merytorycznego zrozumienia analizowanego zjawiska i jego charakteru medycznego, celem dobrania odpowiedniej metodologii podczas tworzenia modeli biostatystycznych, a także wydajnej współpracy z lekarzami czy biologami.

  Studenci kierunku zdobędą podstawy do zatrudnienia we wszelkich instytucjach, które gromadzą i przetwarzają dane. W szczególności profil absolwentów będzie predestynował ich do zatrudnienia w biomedycznych instytucjach naukowych, firmach biotechnologicznych i farmaceutycznych, firmach prowadzących próby kliniczne na zlecenie (contract research organizations), itp., ale także do pracy w instytucjach naukowych, czy na uczelniach medycznych. Obecnie w Polsce istnieje znaczący deficyt specjalistów z tej dziedziny, co zapewnia szerokie możliwości znalezienia ciekawej i perspektywicznej pracy dla absolwentów kierunku Biostatystyka.

  Zajęcia będą prowadzone przez doświadczonych wykładowców z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, ale także przez profesorów z Center for Statistics, Hasselt University, będącego jednym z najsilniejszych ośrodków biostatystycznych w Europie.