Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Akademicki Turniej Sportowy informacje i zapisy.