Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dział Nowoczesnych Metod i Technik Kształcenia .