• Ostatnia zmiana 27.09.2021 przez Dział Nowoczesnych Metod i Technik Kształcenia

  Kształcenie zdalne

  Platforma edukacyjna: Blackboard

  logowanie na platformie Blackboard

  Zarządzenie Rektora nr 74/2021 z dnia 19.07.2021 w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacji zajęć dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (przejdź do treści zarządzenia)

  Zawartością kursu tj. przedmiotu zarządza prowadzący dany przedmiot zgodnie z harmonogramem (zamieszcza materiały, zakłada sesje online itd.). Wszelkie materiały ze szkoleń dostępne są dla wykładowców po zalogowaniu do platformy w ramach kursu Organizacyjne - blackboard

  Szanowni Państwo,

  Oddajemy do Państwa dyspozycji nowe narzędzie wspierające kształcenie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku – Repozytorium Materiałów Dydaktycznych UMB. W dedykowanym do tego miejscu na platformie edukacyjnej Blackboard każdy ze studentów, doktorantów oraz prowadzących dydaktykę może umieścić  własne niepublikowane materiały, które chce udostępnić do wglądu innym użytkownikom platformy. Mogą to być referaty, analizy własne w ramach realizowanych badań naukowych, ale także przykładowe pytania egzaminacyjne i inne materiały użyteczne szczególnie dla studentów. 

  Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi jak uzyskać dostęp do repozytorium, jak z niego korzystać oraz jak zamieścić materiały własne. Aby bez przeszkód korzystać z narzędzia konieczne jest posiadanie konta na platformie Blackborad oraz konta w Office 365. Aby zdeponować materiał należy zalogować się do Office 365 używając danych:

  • pracownicy jako login imię.nazwisko@umb.edu.pl

  hasło takie jak do portalu pracowniczego HCM

  Hasło można zresetować przez stronę haslo.umb.edu.pl, która jest dostępna tylko w sieci lokalnej UMB oraz szpitalach

  • studenci jako login nr albumu@student.umb.edu.pl, hasło takie jak do wirtualnej uczelni. Hasło można zresetować samodzielnie stosując się do instrukcji znajdującej się m.in. na stronie https://www.umb.edu.pl/pl/poczta

   

  Materiały dotyczące Repozytorium:

  1. Regulamin
  2. Instrukcja rejestracji i korzystania
  3. Formularz zgłoszenia materiału
  4. Oświadczenie dotyczące praw autorskich
  Zasady bezpieczeństwa dotyczące prowadzenia zajęć synchronicznych (online):
  1. Nie należy nagrywać spotkań/zajęć i egzaminów.
  2. Niedozwolone jest na egzaminie/zaliczeniu online oraz podczas zajęć weryfikowanie tożsamości poprzez pokazywanie przez studenta dowodu osobistego lub legitymacji studenckiej do kamerki internetowej.
  3. Nie należy udostępniać osobom nieuprawnionym otrzymanych linków do spotkań/zajęć i egzaminów oraz nie należy udostępniać ich w mediach społecznościowych (Facebook, LinkedIn, Twitter) lub w innym miejscu publicznym ze względu na bezpieczeństwo, aby osoby nieuprawnione nie miały dostępu do zajęć/spotkań i egzaminów.
  4. Nie należy przesyłać materiałów, plików za pośrednictwem komunikatorów – do tego służy platforma edukacyjna.
  5. Nie należy przesyłać za pośrednictwem platformy zbiorów danych osobowych.

  Zasady bezpieczeństwa

  Jak nagrać samodzielnie wykład/seminarium w formie filmu z wykorzystaniem Power Point? instrukcja

  Więcej informacji o możliwościach PowerPoint na stronie Microsoft

   Rezerwacja nagrań wykładów      

    Rezerwacje nagrań w formie tradycyjnej
  Nieprawidłowości w działaniu platformy prosimy o zgłaszanie ich w formie mailowej na adresy: blackboard@umb.edu.pl  lub ksztalceniezdalne@umb.edu.pl co umożliwi szybkie podjęcie kroków zaradczych. Zgłoszenie powinno zawierać:
  • datę i godzinę wystąpienia
  • rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego
  • możliwie szczegółowy opis nieprawidłowości
  • dokumentację zdarzenia w formie zrzutów ekranu bądź nagrania

  Telefony kontaktowe w zakresie obsługi platform:

  Blackboard: 85 686 52 49 oraz 85 686 52 50

  KOMUNIKATY

  Z uwagi na problemy z przeglądarką Mozilla Firefix prosimy o używanie przeglądarki CHROME. Należy dostosować ustawienia wg schematu:

  Ustawienia -> Prywatność i bezpieczeństwo -> Bezpieczeństwo -> Zaawansowane -> Użyj bezpiecznego serwera DNS -> Za pomocą (wybieramy - Cloudflare(1.1.1.1)


  Kontakt do Działu Nowoczesnych Metod i Technik Kształcenia