• Ostatnia zmiana 08.01.2021 przez Dział Nowoczesnych Metod i Technik Kształcenia

  Kształcenie zdalne

  NOWE!!! 

  Zapraszamy do udziału w szkoleniach dotyczących platformy Blackboard: struktura przedmiotu, zarządzanie kursem, podstawowe narzędzia, komunikacja ze studentami.

  Termin: 19 stycznia 2021 r., godz. 10:00.

  Formularz zgłoszeniowy: formularz

   

  Termin: 15 lutego 2021 r., godz. 12:00.

  Formularz zgłoszeniowy: formularz


  Zawartością kursu tj. przedmiotu zarządza prowadzący dany przedmiot zgodnie z harmonogramem (zamieszcza materiały, zakłada sesje online itd.). Poniżej instrukcje w tym zakresie:


  Jak nagrać samodzielnie wykład/seminarium w formie filmu z wykorzystaniem Power Point? instrukcja

  Więcej informacji o możliwościach PowerPoint na stronie Microsoft


  Platforma edukacyjna - Wydział Nauk o Zdrowiu: eduPortal

  Platforma edukacyjna - Wydział Lekarski oraz Wydział Farmaceutyczny: Blackboard

  Zachęcamy do zapoznania się z instrukcjami:

  Blackboard

  logowanie na platformie Blackboard

  eduPortal

   

  UWAGA! rezerwacja nagrań wykładów

    
  Rezerwacje nagrań w formie tradycyjnej
   

  W związku z sytuacją epidemiczną i przejściem na kształcenie zdalne w pełnym zakresie kształcenia teoretycznego narzędzia, z których korzystamy są bardzo obciążone, obserwujemy rosnącą liczbę zgłoszeń nieprawidłowości w działaniu systemów. Prosimy o zgłaszanie ich w formie mailowej na adresy odpowiednio: blackboard@umb.edu.pl lub eduportal.helpdesk@umb.edu.pl lub ksztalceniezdalne@umb.edu.pl co umożliwi szybkie podjęcie kroków zaradczych. Zgłoszenie powinno zawierać:

  • datę i godzinę wystąpienia
  • możliwie szczegółowy opis nieprawidłowości
  • dokumentację zdarzenia w formie zrzutów ekranu bądź nagrania

   

  Telefony kontaktowe w zakresie obsługi platform:

  Blackboard: 85 686 52 49 oraz 85 686 52 50

  eduPortal: 85 686 52 44 oraz 85 686 52 49

   

  Jak informowaliśmy możliwe jest wykorzystanie do przeprowadzenia zajęć synchronicznych (webinariów, spotkań online) także innych narzędzi jak MS Teams, Skype, Google Meets, Zoom etc. (sprawa została uzgodniona z Inspektorem Ochrony Danych UMB -zasady bezpieczeństwa przekazujemy w załączniku). Spotkanie może być udostępnione z wykorzystaniem linku i/lub poczty uniwersyteckiej. Zachęcamy Państwa do dywersyfikacji narzędzi używanych do komunikacji online, natomiast na platformach skoncentrujmy się na edukacji asynchronicznej (udostępnianie materiałów, zadań, testów) oraz do weryfikacji wiedzy. Pomoże to usprawnić działanie sytemu na potrzeby przede wszystkim egzaminowania i oceniania, a jest to obszar, który bezwzględnie musi być realizowany za pośrednictwem platform edukacyjnych.

   


  Kontakt do Działu Nowoczesnych Metod i Technik Kształcenia