Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Sprawy socjalne.