Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Dział Zaopatrzenia.