Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Sekcja ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Uczelnią.