Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ogłoszenia.
 • Ogłoszenia

  500 000 PLN dofinansowania z NAWA dla UMB na wzmocnienie obsługi zagranicznych studentów i kadry

  04.10.2019 08:33
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Z przyjemnością informujemy, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pn. „Go Global! Wzmacnianie procesów umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” w ramach tegorocznego naboru do programu NAWA „Welcome to Poland”. Kwota dofinansowania wyniesie 499 170,00 PLN.

   

  Za koncepcję i przygotowanie projektu odpowiadali dr hab. Tomasz Hryszko, Pełnomocnik Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej oraz działający od 1 stycznia 2019 r. Dział Współpracy Międzynarodowej UMB.

   

  Projekt zakłada realizację zróżnicowanych działań, których celem jest budowanie trwałej przewagi konkurencyjnej UMB na rynku globalnym i lepsze przystosowanie uczelni do obsługi zagranicznych studentów, doktorantów i kadry akademickiej.

   

  Wśród głównych działań realizowanych w ramach projektu warto wyróżnić:

   

  1. Cykl sześciu edycji dwudniowych, specjalistycznych warsztatów komunikacji międzykulturowej dla pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych, które będą stanowiły kontynuację cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem warsztatów międzykulturowych zorganizowanych przez Dział Współpracy Międzynarodowej UMB w ramach obecnie realizowanego projektu pn. „System dwujęzycznego oznakowania kampusu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz warsztaty międzykulturowe dla pracowników elementami realizacji strategii umiędzynarodowienia Uczelni" dofinansowanego w ramach I edycji programu NAWA „Welcome to Poland". Każda edycja warsztatów będzie obejmowała inny krąg kulturowy tj.:

  - kraje arabskie;

  - Chiny;

  - kraje śródziemnomorskie;

  - kraje ASEAN (m.in. Indonezja, Singapur, Malezja, Tajlandia);

  - kraje skandynawskie;

  - USA.

   

  2. Poszerzenie zakresu działalności Biblioteki UMB o dostęp do zagranicznych publikacji, dzięki zakupieniu:

  - 24-miesięcznej subskrypcji aplikacji do przeglądania e-czasopism Browzine;

  - 12-miesięcznej subskrypcji dostępu do interaktywnych platform edukacyjnych tj. AccessAnesthesiology, AccessEmergencyMedicine, AccessPediatrics, AccessSurgery;

  - rocznej prenumeraty 8 renomowanych czasopism naukowych, w tym m.in. Nature Reviews Nephrology, The FASEB Journal, Diabetes Care, European Journal of Preventive Cardiology.

   

  3. Finansowanie kosztów tłumaczeń polskojęzycznych dokumentów uczelnianych na język angielski oraz ich wydruku w postaci zbiorczego opracowania.

  W ramach tego zadania przetłumaczone zostaną najważniejsze dokumenty uczelniane tj. statut, regulamin organizacyjny, strategia umiędzynarodowienia, dokumenty związane z RODO czy najważniejsze uchwały, a następnie udostępnione zarówno zagranicznym studentom i doktorantom UMB jak i zagranicznym nauczycielom akademickim w formie drukowanej. W ramach projektu sfinansowane zostaną również tłumaczenia dokumentów związanych z bieżącą działalnością Działu Współpracy Międzynarodowej, m.in. na potrzeby procedur ubiegania się o akredytacje zagraniczne.

  Realizacja powyższego projektu pozwoli na wzmocnienie kompetencji międzykulturowych pracowników UMB, ze szczególnym naciskiem na komunikację z mieszkańcami sześciu krajów/regionów świata. Beneficjentem korzyści płynących z implementacji tego projektu będzie Biblioteka Główna UMB, jak również studenci, doktoranci, nauczyciele akademiccy i naukowcy, polscy i zagraniczni, którzy zyskają dostęp do renomowanych wydawnictw naukowych oraz innowacyjnych narzędzi wspomagających dostęp do wiedzy. Wsparciem działań skierowanych do zagranicznych studentów i naukowców na UMB będzie zrealizowanie tłumaczeń na język angielski najważniejszych dokumentów uczelni i przekazanie ich w atrakcyjnej formie graficznej, a także sfinansowanie tłumaczeń bieżących dokumentów, niezbędnych do efektywnego funkcjonowania Działu Współpracy Międzynarodowej.

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

   

  Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

   

  Powrót