• Ogłoszenia

  Pracownicy Welcome Centre na wizycie studyjnej w Madrycie

  04.12.2019 11:04
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  W dniach 6-7 listopada pracownicy nowo otwartego „Welcome Centre” – mgr Urszula Roszkowska oraz mgr inż. Łukasz Lepionka odbyli wizytę studyjną na Uniwersytecie CEU San Pablo W Madrycie. Celem wizyty było zapoznanie się ze specyfiką pracy zagranicznej jednostki organizacyjnej działającej w zakresie współpracy międzynarodowej.

  Pracownicy UMB zostali oprowadzeni po obszernym Kampusie Uniwersytetu, mieli okazję porozmawiać z osobami odpowiedzialnymi za poszczególne zadania  z zakresu umiędzynarodowienia uczelni oraz współpracy z absolwentami.

  Wizyta pozwoliła na poszerzenie wiedzy dotyczącej procedur oraz rozwiązań instytucjonalnych wykorzystywanych na Uniwersytecie CEU San Pablo. Nasunęła także wiele wniosków dotyczących możliwych usprawnień procesów oraz właściwej organizacji powstającego właśnie „Welcome Centre UMB”

   

  Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy – Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

   

   

  Powrót