• Ogłoszenia

  UMB podpisał umowę bilateralną z Uniwersytetem Witolda Wielkiego w Kownie

  24.02.2020 15:22
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

             

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku podpisał umowę bilateralną z Uniwersytetem Witolda Wielkiego w Kownie (Vytautas Magnus University - VMU). Jest to już czwarte porozumienie UMB w ramach współpracy z uczelniami z Litwy. Wcześniej podpisano umowy bilateralne z Klaipėda University (2019 r.), Faculty of Medicine of Vilnius University (2003 r.) oraz Lithuanian University of Health Sciences (2003 r.).

   

  Uczelnia partnerska pierwotnie powstała w 1922 r. i funkcjonowała do 1950 r. W 1989 r. Uniwersytet Karola Wielkiego w Kownie został reaktywowany. Władze uczelni kładą silny nacisk na umiędzynarodowienie. Uniwersytet ma podpisanych ponad 200 umów bilateralnych z uniwersytetami z 42 krajów świata, a grono jego partnerów w ramach programu Erasmus+ obejmuje 330 instytucji z 50 krajów. Ponadto, uczelnia ma w swojej ofercie edukacyjnej 25 programów studiów, prowadzonych w języku angielskim (9 na poziomie licencjackim, 16 na poziomie magisterskim) i ponad 500 anglojęzycznych kursów. Każdego roku, około 250 studentów i 150 pracowników VMU uczestniczy w wymianach, prowadzonych w ramach programu Erasmus+. Co roku, 500 studentów zagranicznych rozpoczyna naukę na tym kowieńskim uniwersytecie.

   

  Celem tego porozumienia jest nawiązanie kontaktów i stworzenie niezbędnych warunków do dalszej, ścisłej współpracy w następujących obszarach:

  - wspólna i/lub wielostronna działalność naukowa, uczestnictwo w różnych projektach i programach;

  - wymiana nauczycieli, naukowców, doktorantów, studentów, kadry administracyjnej w celu nauczania, wygłaszania wykładów, prowadzenia seminariów, badań, szkoleń, staży studenckich oraz prowadzenia innych wspólnych działań;

  - organizacja wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych;

  - organizacja wspólnych szkół letnich;

  - współpraca w zakresie publikowania wyników badań w odpowiednich czasopismach naukowych obu stron;

  - wymiana informacji, którymi strony są zainteresowane;

  Dodatkowo, strony mogą zgodzić się na współpracę w innych obszarach nie wymienionych w porozumieniu, jeżeli uznają to za akceptowalne i korzystne dla obu stron.

   

  Więcej informacji można uzyskać w Dziale Współpracy Międzynarodowej.

  W przypadku zainteresowania zawarciem nowych umów bilateralnych i porozumień, zachęcamy serdecznie do kontaktu.

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

   

   

   

  Powrót