• Ogłoszenia

  UMB uzyskał akredytację zagraniczną APHEA dla programu nauczania na kierunku Zdrowie Publiczne

  17.07.2020 12:44
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Wspołpracy Międzynarodowej informuje, że wniosek aplikacyjny Curricilum Validation naszej Uczelni został pozytywnie oceniony przez agencję APHEA, instytucję zajmującą się jakością kształcenia w dziedzinie Zdrowia Publicznego.

  Oznacza to, że program nauczania na kierunkach Zdrowie Publiczne I i II stopnia został akredytowany przez APHEA, oraz że UMB może i będzie starać się o akredytację całego kierunku Zdrowie Publiczne I i II stopnia. Procedura pozyskiwania akredytacji była realizowana we współpracy Pana prof. dr hab. Tomasza Hryszko – Pełnomocnika Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej, Działu Współpracy Międzynarodowej oraz Wydziału Nauk o Zdrowiu.

   

  Agency for Public Health Education Accreditation (APHEA) z siedzibą w Belgii została utworzona z inicjatywy pięciu europejskich agend związanych wyznaczaniem kierunków rozwoju kształcenia kadr oraz prowadzenia badań naukowych w obszarze europejskiego zdrowia publicznego. APHEA jest jedyną europejską instytucją udzielającą międzynarodowej akredytacji uczelniom prowadzącym kształcenie na kierunkach Zdrowie Publiczne I i II stopnia.

   

  Walidacja programów nauczania (Curriculum Validation) na kierunkach Zdrowie Publiczne I i II stopnia jest zarówno niezależnym znakiem jakości programu nauczania i kształcenia na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, jak i pierwszym etapem akredytacji APHEA dla wspomnianych kierunków.

   

  Informacja o uczelniach, których jakość programów nauczania na kierunku Zdrowie Publiczne została potwierdzona przez agencję APHEA znajduje się pod poniższym linkiem:

  https://www.aphea.be/Pages/A2.CURRICULA/Validated_Programmes.html

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

   

  Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Akredytacje zagraniczne realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-P004/16.

  Powrót