• Ogłoszenia

  Warsztaty międzykulturowe Polska-USA – już 24-25 września

  20.07.2020 12:39
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  W ostatnich latach internacjonalizacja polskiego szkolnictwa wyższego przyspieszyła. Polskie uczelnie, w tym Uniwersytet Medyczny w Białymstoku prowadzą szeroką współpracę z uczelniami i szpitalami z całego świata. Na naszej uczelni prowadzone są międzynarodowe projekty naukowo-badawcze, wykłady są prowadzone przez uznanych specjalistów z renomowanych ośrodków naukowych. W obecnych czasach, mówi się nawet o inteligencji międzykulturowej, która objawia się poprzez efektywne komunikowanie się z osobami z innych kręgów kulturowych.

   

  Celem rozwijania umiejętności międzykulturowych wśród pracowników UMB, Dział Współpracy Międzynarodowej organizuje serię unikalnych szkoleń z komunikacji międzykulturowej. Każde szkolenie dotyczy innego kręgu kulturowego.

   

  Już we wrześniu będzie możliwość uczestnictwa w kolejnym, unikalnym szkoleniu podnoszącym kompetencje międzykulturowe. Będzie to szkolenie z zakresu komunikacji z osobami z USA. Szkolenie odbędzie się w terminie
  24-25 września 2020 r. w godz. 9:00-15:30
  w Pałacu Branickich (sala 208, prawe skrzydło, I piętro).

   

  Warsztaty będą się odbywać z uwzględnieniem wytycznych GIS dotyczących podwyższonych norm bezpieczeństwa ze względu na sytuację epidemiologiczną.

   

  Stany Zjednoczone są trzecim co do wielkości krajem na świecie z populacją ponad 325 milionów.

  Oprócz rdzennych Amerykanów, którzy już mieszkali na kontynencie, ludność Stanów Zjednoczonych została zbudowana na imigracji z innych krajów. Z tego powodu Stany Zjednoczone są jednym z najbardziej zróżnicowanych kulturowo krajów na świecie. Niemal każdy region świata wpłynął na kulturę amerykańską, zwłaszcza Anglicy, którzy skolonizowali kraj od początku XVII wieku. Kultura USA została również ukształtowana przez kultury rdzennych Amerykanów, mieszkańców Ameryki Łacińskiej, Afrykanów i Azjatów.

  Stany Zjednoczone są czasami określane jako „ tygiel ”, w którym różne kultury wnosiły swoje własne „smaki” do kultury amerykańskiej. Tak jak kultury z całego świata wpłynęły na kulturę amerykańską, tak dzisiaj kultura amerykańska wpływa na świat. Termin kultura zachodnia często odnosi się do kultur Stanów Zjednoczonych i Europy.

   

  Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia warsztatów oraz materiały szkoleniowe.

   

  Szkolenie poprowadzi trener z ponad 25-letnim doświadczeniem w zakresie komunikacji międzykulturowej i międzynarodowej, dyplomowany coach i mentor, nauczyciel akademicki – prof. nadzw. dr hab. Anita Frankowiak. Z powodzeniem, Pani Profesor zrealizowała na UMB 6 edycji warsztatów międzykulturowych w ubiegłym roku akademickim, w ramach jednego z projektów realizowanych w ramach programu NAWA „Welcome to Poland”, a obecnie realizuje cykl warsztatów specjalistycznych dotyczących odrębnych grup kulturowych.

   

  Uczestnicy szkoleń będą lepiej rozumieć inne kultury oraz zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji ze studentami i naukowcami z innych kultur, różnych sposobów komunikowania się, komunikacji werbalnej i zachowań społecznych typowych dla różnych kultur. Podjęty zostanie także temat współpracy z naukowcami z różnych kręgów kulturowych, negocjacji międzykulturowych czy integracji i budowania zespołów międzykulturowych.

   

  W przypadku zainteresowania uczestnictwem w warsztatach prosimy o pilny kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej, tel. +48 85 686 51 84 lub e-mail: michal.dobrowolski@umb.edu.pl

   

  UWAGA: w warsztatach nie mogą brać udziału osoby, które brały udział w warsztatach międzykulturowych, które były realizowane w projekcie z I edycji Welcome to Poland (I / II kwartał 2019 r.) - jest to wymóg określony przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

   

  Liczba miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Warsztaty są realizowane w ramach projektu pn. „Go Global! Wzmacnianie procesów umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”.

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

   

  Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

  Powrót