• Ogłoszenia

  Dodatkowe miejsca na Warsztaty międzykulturowe – współpraca z krajami Europy Środkowej i Wschodniej

  06.04.2021 10:51
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej informuje o dodatkowych miejscach w ostatniej edycji warsztatów międzykulturowych, które odbędą się 21-22 kwietnia 2021 r. (środa - czwartek) w godz. 9:00-15:30. Warsztaty odbędą się on-line i będą dotyczyć krajów Europy Środkowej i Wschodniej, w tym m.in. Czechy, Słowacja, Węgry, Ukraina, Białoruś, Litwa, Łotwa, Chorwacja, Słowenia, Bułgaria, Albania, Rosja. Dodatkowo, z uwagi na perspektywiczność rynków, podczas warsztatów będzie również mowa o współpracy z krajami Azji Środkowej, takimi jak Uzbekistan, Kazachstan i inne.

  Celem rozwijania umiejętności międzykulturowych wśród pracowników UMB, Dział Współpracy Międzynarodowej organizuje serię unikalnych warsztatów z komunikacji międzykulturowej. Warsztaty są dedykowane wszystkim pracownikom UMB, mającym kontakt z zagranicznymi studentami oraz naukowcami lub planującym udział w zagranicznych wyjazdach i konferencjach.

   

  Tereny Europy Wschodniej i Środkowej są szczególnie bliskie, zarówno gospodarczo, językowo i kulturowo naszemu państwu. Relacje pomiędzy Polską, a wieloma krajami tych terenów są niezwykle złożone oraz wielopłaszczyznowe i dotyczą takich zagadnień, jak gospodarka, kultura, emigracja zarobkowa, a nawet wsparcie militarne.

  Dlatego też, biorąc pod uwagę te przesłanki oraz ogólną sytuację na arenie międzynarodowej, wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów współpracujących z tym regionem oraz doskonale orientujących się w sprawach dotyczących kultury, religii, obyczajów i innych aspektów związanych z krajami Europy Środkowej i Wschodniej.

  W ramach umów bilateralnych UMB współpracuje m.in. z uczelniami białoruskimi (Grodno State Medical University, Belarusian State Medical University, National Academy of Sciences of Belarus), ukraińskimi (National University of Pharmacy, Danylo Halytsky Lviv National Medical University), rosyjskimi (National Medical Research Radiological Center, Pavlov First State Medical University of St. Petersburg) oraz uzbeckimi (Andijan State Medical Institute), co stawia Europę Środkowo-Wschodnią zdecydowanie jako jeden z priorytetowych kierunków współpracy badawczo-dydaktycznej dla naukowców z UMB.

  Uczestnicy warsztatów będą lepiej rozumieć inne kultury oraz zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie skutecznej komunikacji ze studentami i naukowcami z innych kultur, różnych sposobów komunikowania się, komunikacji werbalnej i zachowań społecznych typowych dla różnych kultur. Podjęty zostanie także temat współpracy z naukowcami z różnych kręgów kulturowych, negocjacji międzykulturowych czy integracji i budowania zespołów międzykulturowych.

  Zapewniamy dostęp do unikalnych materiałów szkoleniowych, a wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty ukończenia warsztatów.

  Warsztaty poprowadzi trener z ponad 25-letnim doświadczeniem w zakresie komunikacji międzykulturowej i międzynarodowej, dyplomowany coach i mentor, nauczyciel akademicki – prof. nadzw. dr hab. Anita Frankowiak. Z powodzeniem, Pani Profesor zrealizowała na UMB 6 edycji warsztatów międzykulturowych w 2019 roku, w ramach jednego z projektów realizowanych w ramach programu NAWA „Welcome to Poland”, a obecnie realizuje cykl warsztatów specjalistycznych dotyczących odrębnych grup kulturowych.

  UWAGA: w warsztatach nie mogą brać udziału osoby, które brały udział w warsztatach międzykulturowych, które były realizowane przez Dział Współpracy Międzynarodowej w ramach projektu z I edycji Welcome to Poland - jest to wymóg określony przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

   

  W przypadku zainteresowania uczestnictwem w warsztatach prosimy o kontakt z Panem Michałem Dobrowolskim z Działu Współpracy Międzynarodowej, tel. +48 85 686 51 84 lub e-mail: michal.dobrowolski@umb.edu.pl

  Liczba miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń.

   

  Warsztaty są realizowane w ramach projektu pn. „Go Global! Wzmacnianie procesów umiędzynarodowienia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”.

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej UMBhttps://www.umb.edu.pl/photo/pliki/administracja/dzial_wspolpracy_miedzynarodowej/bez%C2%A0tytulu_-_log.jpg?2017

  Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

  Powrót