• Ogłoszenia

  Nabór aplikacji mobilności akademickich w ramach CEEPUS 2021/2022

  19.05.2021 11:12
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej informuje o rozpoczęciu naboru wniosków dotyczących mobilności akademickich dla studentów (I, II, III stopnia) i pracowników naukowych w ramach Programu CEEPUS na rok 2021/2022.

   

  Cel Programu CEEPUS:

  Podstawowym celem Porozumienia CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) jest wspieranie wymiany akademickiej w zakresie kształcenia oraz doskonalenia zawodowego studentów i nauczycieli akademickich. Sygnatariuszami programu są: Albania, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Czarnogóra, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Mołdawia, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry oraz Kosowo – Uniwersytet w Prisztinie. Stypendia CEEPUS są przyznawane studentom na studia/staże oraz na praktyki zawodowe w ww. krajach, a nauczycielom akademickim – na działania wzmacniające środkowoeuropejski charakter uniwersyteckich programów nauczania.

   

  Program CEEPUS oferuje:

  - stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych w ramach Sieci Akademickich;

  - stypendia krótkoterminowe w ramach staży naukowych „Freemover”;

  - stypendia krótkoterminowe w ramach szkół letnich i intensywnych kursów.

   

  Sieci akademickie i procedury naboru:

  Informacje o sieciach akademickich w podziale na poszczególne kraje członkowskie realizowane w roku akademickim 2021/2022 znajdują się na stronie CEEPUS - LINK. W zbliżającym się roku akademickim realizowanych będzie 86 sieci akademickich.

  Informacje o procedurach naboru na semestr zimowy i letni roku akademickiego oraz na stypendia „freemover” znajdują się na stronie www.ceepus.info w zakładce FAQ – LINK. Informacje dostępne są tylko w języku angielskim.

  Adnotacja: Z uwagi na pandemię COVID-19,  cztery Państwa członkowskie CEEPUS tj. Republika Czeska, Chorwacja, Polska i Węgry oferują stypendia na kształcenie na odległość, nauczanie hybrydowe i stypendia wirtualne.

   

  Terminy składania poszczególnych aplikacji to:

  - 15 czerwca 2021 r. na semestr zimowy;

  - 31 października 2021 r. na semestr letni;

  - 30 listopada - Freemover.

   

  Więcej informacji (w języku polskim) można uzyskać również odwiedzając podstronę programu CEEPUS na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (LINK), która prowadzi Krajowe Biuro Programu.

   

  W przypadku zainteresowania aplikowaniem lub potrzebą uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej.

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

  Powrót