• Ogłoszenia

  Nowy nabór wniosków „Solidarni z Białorusią – Solidarni z naukowcami”

  08.11.2021 08:17
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej informuje, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków do Programu „Solidarni z Białorusią – Solidarni z naukowcami” stanowiącego kontynuację podjętych rok temu działań mających na celu udzielenie wsparcia naukowcom z Białorusi.

   

  W tegorocznej edycji zostały wprowadzone zmiany. Inicjatywa została przekształcona w jeden z programów dla naukowców, jednak jego cel wciąż jest taki sam - to wyraz solidarności z białoruskim środowiskiem akademickim i wsparcie represjonowanych naukowców z Białorusi poprzez umożliwienie im nieskrępowanego prowadzenia badań i dydaktyki w jednostkach akademickich i naukowych w Polsce.

   

  Wymagania dotyczące Naukowców:

  • Jest obywatelem Białorusi
  • Posiada co najmniej stopień doktora (min. kandydat nauk)
  • Ze względu na sytuację polityczną w Białorusi nie może prowadzić nieskrępowanych badań naukowych
  • Przebywa w Polsce nie dłużej niż od początku 2021 r.

   

  WAŻNE Wnioski nie będą mogły dotyczyć Naukowców, którzy realizowali projekty w ramach działania NAWA „Solidarni z naukowcami” ogłoszonego w 2020 r.

   

  Do złożenia wniosku będą wymagane:

  • Pełnomocnictwo dla osoby składającej wniosek podpisane przez przedstawiciela prawnego Ośródka goszczącego.
  • Życiorys Naukowca.
  • Opis planowanych do realizacji badań naukowych i aktywności zawodowej w Ośrodku goszczącym.

   

  Nabór prowadzony jest wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu teleinformatycznego NAWA, do dnia 30 listopada 2021 r., do godz. 15:00, lub do wyczerpania alokacji.

   

  Pełna informacja na temat naboru do Programu „Solidarni z Białorusią – Solidarni z naukowcami”

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

  Powrót