• Ogłoszenia

  Informacja o wydłużeniu terminu zgłoszeń do korzystania z platformy AMBOSS

  20.07.2022 12:44
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Dział Współpracy Międzynarodowej przedłuża termin przesyłania zgłoszeń w celu uzyskania 10-miesięcznego dostępu do platformy AMBOSS.  Studenci wszystkich kierunków oraz pracownicy UMB mogą przesyłać zgłoszenia do Działu Współpracy Międzynarodowej do 31 lipca 2022. W zgłoszeniu proszę podać:

  - imię;

  - nazwisko;

  - adres e-mail (koniecznie w domenie: umb lub w przypadku studentów w domenie student.umb);

  - rok i kierunek studiów (dotyczy studentów).

   

  Wiadomość e-mail musi być wysłana z adresu mailowego w domenie umb na adres: international@umb.edu.pl O dalszych krokach poinformujemy osoby, które prześlą zgłoszenie.

   

  AMBOSS to cyfrowa platforma medyczna, która wspomaga proces uczenia się oraz jest pomocna w późniejszej pracy klinicznej. Obecnie z zasobów AMBOSS korzysta ponad milion pracowników służby zdrowia w ponad 180 krajach, w tym ponad 50 szkół medycznych na całym świecie, takich jak New York University School of Medicine (NYU) oraz Yale University. Ponadto, największa grupa szpitali w Europie Helios, udostępniła AMBOSS jako pomoc dla wszystkich swoich lekarzy.

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

   

  Program jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt pozakonkursowy pt. Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland realizowany w ramach Działania określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr POWR.03.03.00-00-PN14/18.

  Powrót