Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ogłoszenia.
 • Ogłoszenia

  Szwajcaria zaprasza młodych polskich naukowców

  02.09.2022 14:39
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  szwajcaria krajobraz

  Dział Współpracy Międzynarodowej informuje o programie stypendialnym rządu szwajcarskiego dla młodych, polskich naukowców (urodzonych po 31.12.1987 r.) na rok akademicki 2023/24. Przewiduje on stypendia na pobyty badawcze, studia doktoranckie dla absolwentów studiów magisterskich, doktorantów oraz stypendia postdoc (uzyskanie stopnia doktora po 31.12.2019 i przed 31.07.2023) reprezentujących różne dziedziny.

  Zasady programu:

  • okres 12 miesięcy;

  • liczba - do 4 stypendiów;

  • wymagana znajomość języka francuskiego, niemieckiego, włoskiego lub angielskiego;

  • wymagane potwierdzenie przyjęcia przez wybrany ośrodek zagraniczny.

  Całą dokumentację (podpisane oryginały + 1 kopia) należy złożyć do 15 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu dokumentów do NAWA) na adres Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ul. Polna 40 00-635 Warszawa.

  Dokumenty zostaną przekazane do Ambasady Szwajcarii w Warszawie, która po dokonaniu weryfikacji formalnej przekaże je stronie szwajcarskiej. Wyniki zostaną ogłoszone w maju 2022 r. Stypendia wypłaca strona szwajcarska.

  Więcej szczegółowych informacji:

  Na oficjalnej stronie The State Secretariat for Education, Research and Innovation

  Na stronie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

  W Ambasadzie Szwajcarii w Warszawie u Pani Agnieszki Arzt - agnieszka.arzt@eda.admin.ch

  W sprawie formularza u Pani Elżbiety Dybcio-Wojciechowskiej - elzbieta.dybcio@nawa.gov.pl

   

  Źródło informacji: www.nawa.gov.pl

   

  Dział Współpracy Międzynarodowej

   

  Zdjęcie: ©Kavalenkava Volha - stock.adobe

  Powrót