Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Ogłoszenia.
 • Ogłoszenia

  UMB z kolejną akredytacją zagraniczną!

  14.09.2022 15:19
  Autor: Dział Współpracy Międzynarodowej

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uzyskał renomowaną akredytację ASPIRE Excellence Certificate of Merit in Student Engagement nadawaną przez AMEE (An International Association for Health Professions Education)

  Uzyskanie akredytacji potwierdza wysoki stopień zaangażowania studentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w życie Uczelni. Rada agencji ASPIRE doceniła uczestnictwo studentów UMB w kreowaniu polityki Uczelni poprzez włączenie ich przedstawicieli do gremiów decyzyjnych. Podkreślono również możliwość uczestnictwa studentów w projektach naukowych oraz szeroko zakrojoną współpracę z Uczelniami z całej Europy.

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku został oceniony jako miejsce przyjazne studentom, umożliwiające im sprawną aklimatyzację poprzez uczestnictwo w wydarzeniach i pomoc w pierwszych dniach pobytu na Uczelni. UMB wyróżnia również bogata oferta aktywności kulturalnych, organizacji studenckich i kół zainteresowań.

  Jest to kolejna z akredytacji uzyskanych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w ostatnich latach. Innymi Uczelniami uhonorowanymi przez AMEE akredytacją ASPIRE Excellence Certificate of Merit są m.in. Cambridge University, University of South Carolina School of Medicine czy Technical University of Munich. Zestawienie z tak renomowanymi ośrodkami naukowymi to dowód na szybki rozwój UMB oraz duże zaangażowanie studentów w życie naszej społeczności. Wniosek akredytacyjny został przygotowany przez Dział Współpracy Międzynarodowej pod nadzorem Profesora Tomasza Hryszko - Pełnomocjnika Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej.

  Informacja prasowa o akredytacjach przyznanych w 2022 roku

   

  logotyp UMB. logotyp ASPIRE i połączone młode ręce

  Powrót