• Aktualności

  Informacja dotycząca ważności legitymacji studenckich i doktoranckich

  26.10.2020 10:48
  Autor: Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu

  Informacja dotycząca ważności legitymacji studenckich i doktoranckich

  W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b. ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.)

  Legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu.

  Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

  Komunikat w tej sprawie został zamieszczony na stronie MNiSW: https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-od-19-pazdziernika-w-zwiazku-z-covid-19

  Powrót