Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Aktualności

  Dr Beata Olejnik Przewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku

  22.03.2023 09:05
  Autor: Administrator UMB
  Dr Beata Olejnik, adiunkt w Zakładzie Medycyny Wieku Rozwojowego i Pielęgniarstwa Pediatrycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku została wybrana jednogłośnie na Przewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku na kadencję 2023-2027.
  Serdeczne gratulacje i wyrazy uznania!

  Dr Beata Olejnik - prezentacja

  • 30 lat pracuję w zawodzie pielęgniarki, w pierwszym roku swojej pracy, pracowałam w szpitalu psychiatrycznym, kolejne lata w Dziecięcym Szpitalu Klinicznym - w II Klinice Chorób Dzieci i Klinice Chirurgii Dziecięcej, na różnych stanowiskach pielęgniarskich
  • Od 2004 r. jestem nauczycielem akademickim UMB, gdzie dzielę się wiedzą i doświadczeniem, w ramach realizacji zajęć praktycznych i seminaryjnych z przedmiotu pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne
  • Jestem członkiem państwowej komisji egzaminacyjnej w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego i neonatologicznego
  • Od początku mojej pracy zawodowej pracuję społecznie w Polskim Towarzystwie Pielęgniarskim, pełniąc m.in. funkcję przewodniczącej i wiceprzewodniczącej Koła przy UMB, wiceprzewodniczącej w Zarządzie Oddziału PTP Białystok oraz w Zarządzie Głównym, pełniąc funkcję skarbnika
  • Angażuję się w organizację i współorganizację licznych kursów i konferencji dla środowiska pielęgniarek i położnych

  Od 1991 r. rozpoczęłam działalność społeczną w samorządzie zawodowym pielęgniarek i położnych:

  • początkowo pełniąc funkcję pełnomocnika z ramienia Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku,
  • w IV kadencji członka komisji rewizyjnej
  • w V kadencji członka Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku i prezydium Okręgowej Rady oraz członka komisji kształcenia
  • w VI kadencji pełniąc funkcję skarbnika, a w VII sekretarza Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku 
  • reprezentując naszą Izbę w organach krajowych Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych w Warszawie, a także przewodnicząc Komisji Nauki Kształcenia i Rozwoju Zawodowego przy Naczelnej Radzie.

  Sprawy zawodowe pielęgniarek i położnych są dla mnie przedmiotem szczególnej troski. Jako przewodnicząca, będę podejmowała działania zmierzające do:

  • zmiany myślenia na temat zawodu pielęgniarki - położnej, zarówno w środowiskach zawodowych, jak i w mediach - poprzez uświadamianie społeczeństwa o roli zawodowej pielęgniarek i położnych i promowanie kompetencji zawodowych
  • integracji środowiska pielęgniarek i położnych i rozwijanie współpracy poprzez tworzenie wspólnych inicjatyw
  • pomocy koleżankom i kolegom w zdobywaniu jak najwyższego poziomu profesjonalizmu, organizując szkolenia/warsztaty dedykowane bieżącym potrzebom i osiągnięciom.

   

  Ufam, że w tym czasie wykażemy się dyplomacją, profesjonalizmem i solidarnością zawodową i nie pozwolimy poróżnić się między sobą i we współpracy z innymi środowiskami zawodowymi. Wiem że siła i potencjał pielęgniarstwa i położnictwa leży w nas samych, dlatego jestem przekonana, że wspólnie zrealizujemy wiele przedsięwzięć.

   
  Powrót